Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola to jedna z dziewięciu placówek wychowania pozaszkolnego uczestniczących w programie rozwoju wolontariatu w ramach projektu Ochotnicy warszawscy. Jest to drugi etap projektu szkoleniowego, który rozpoczął się w 2022 roku. W tym roku realizujemy dla przedstawicieli młodzieżowych domów kultury, ośrodków sportowych, burs, internatów i ogrodów jordanowskich cykl szkoleń grupowych i indywidualnych skupionych głównie wokół animowania i motywowania wolontariuszy do pracy, określenia roli koordynatora wolontariatu w instytucji oraz poznania narzędzi i metod wspierających jego działania. 


O dotychczasowe doświadczenia, związane z tworzeniem oferty wolontariatu, zapytaliśmy Wiolettę Marczewską z Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola. Z uwagi na charakter placówki, działania skupiają się na inicjatywach sportowych, m.in. udziale wolontariuszy w organizacji biegów ulicznych na terenie Warszawy.

Boisko do piłki nożnej w Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola


Dlaczego Pani placówka zdecydowała się wziąć udział w Programie rozwoju wolontariatu w placówkach wychowania pozaszkolnego?

Wioletta Marczewska: Do udziału w programie skłoniła mnie przede wszystkim możliwość wymiany doświadczeń z innymi osobami organizującymi wolontariat w swoich instytucjach. Przystępując do programu miałam również nadzieję, że organizatorzy pomogą mi stworzyć narzędzia do sformalizowania działań wolontariackich w mojej placówce – pomogą napisać dobry regulamin, wzór umowy wolontariackiej, przekażą informacje nt. przepisów prawa dotyczących organizacji wolontariatu itp.

Na jakim etapie przygotowań do stworzenia oferty wolontariatu znajdują się Państwo w tej chwili?

W.M.: W chwili obecnej przygotowujemy się do naboru nowej grupy wolontariuszy (obecna duża grupa kończy z nami współpracę z uwagi na zakończenie kolejnego etapu edukacyjnego). Opracowujemy regulamin wolontariatu oraz umowy z wolontariuszami.

Jakie korzyści widzi Pani z rozwoju wolontariatu w WCSM Agrykola? Co dobrego mogą wnieść do działań placówki wolontariusze i wolontariuszki?

W.M.: Działalność wolontariuszy wzbogaca ofertę placówki. Daje możliwość realizacji działań zarówno wychowawczych, jak i profilaktycznych. Wolontariusze angażują się w imprezy zewnętrzne, ale również w inicjatywy organizowane na terenie placówki. Jako, że wolontariusze to zazwyczaj osoby bardzo kontaktowe i otwarte, zarażają innych swoim optymizmem i chęcią do działania.

Czego będą mogli się nauczyć wolontariusze, co zyskać, jak się rozwinąć?

W.M.: Osoby, które od września dołączą do grupy wolontariuszy, będą miały możliwość wziąć udział we współorganizacji największych imprez biegowych odbywających się na terenie Warszawy. Takie działania uczą samodyscypliny, współpracy w grupie, odpowiedzialności za powierzone zadania, systematyczności. Dają możliwość nawiązania nowych znajomości, odnalezienia się w grupie osób, z podobną motywacją, a czasem wręcz odnalezienia siebie, poznania swoich mocnych stron.

A jakie kompetencje jako koordynatorki może Pani osobiście rozwinąć dzięki udziałowi w programie?

W.M.: Jako koordynatorka wolontariatu z pewnością doskonalę swoje umiejętności organizacyjne. Udział w programie daje mi również możliwość poszerzenia wiedzy na temat organizacji wolontariatu od strony prawnej, uczy jak dotrzeć do potencjalnych wolontariuszy, jak ich motywować. Spotkania z innymi osobami zajmującymi się taką działalnością w swoich placówkach inspiruje do działania.

Dziękujemy za rozmowę!


Rozmowa: Fundacja Civis Polonus


Bezpośrednim realizatorem działania w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" jest Fundacja Civis Polonus. 


Jesteś organizatorem wolontariatu? Dowiedz się więcej o naszych programach i szkoleniach dla organizatorów wolontariatu