Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zaprasza na kolejne szkolenie adresowane do warszawskich koordynatorów wolontariatu pt. „Rozwój kompetencji poprzez wolontariat - zastosowanie narzędzi coachingowych w pracy koordynatora wolontariatu”.

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję spojrzeć na wolontariat jako sposób do rozwoju różnorodnych kompetencji i sprawdzą jak można wykorzystać wybrane narzędzia coachingowe w procesie ich diagnozowania, nabywania czy wzmacniania.Na szkolenie zapraszeni są koordynatorzy, którzy chcą, w bardziej świadomy sposób, wspierać swoich wolontariuszy w procesie rozwoju kompetencji przez wolontariat i zwiększać dzięki temu ich zaangażowanie.

Podczas szkolenia uczestnicy i uczestniczki:

  • poznają wybrane narzędzia wspierające prowadzenie rozmów diagnozujących predyspozycje oraz luki kompetencyjne wolontariuszy,
  • przećwiczą prowadzenie rozmów rozwojowych z wolontariuszami,
  • zapoznają się z wybranymi narzędziami przydatnymi w przełamywaniu trudności i rozwiązywaniu problemów.

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do koordynatorów wolontariatu z Warszawy, którzy posiadają już doświadczenie w kierowaniu pracą wolontariuszy i chcą tę wiedzę pogłębić. W miarę dostępności miejsc zapraszamy także osoby średniozaawansowane w pracy z ochotnikami i jak i początkujących.

Termin i miejsce szkolenia: 29 kwietnia (sobota) w godzinach 10.00 -15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu przy ulicy Nowolipki 9b.

Prowadzenie: Anna Żelazowska-Kosiorek - Trenerka, facylitatorka, badaczka. Warszawianka. Od 15 lat związana z sektorem organizacji pozarządowych (min. z takimi organizacjami, jak Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie CAL, Sieć SPLOT, Federacja MAZOWIA) - szczególnie w zakresie działań wspierających rozwój kompetencji liderów i wolontariuszy NGOs oraz budowania współpracy organizacji i samorządu. Posiadaczka Certyfikatu I Stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Obecnie - Koordynatorka programu „Bezpieczny Staż” w Fundacji Robinson Crusoe, wspierającej usamodzielnianie młodzieży z domów dziecka i rodzin zastępczych.

Osoby zainteresowane szkoleniem, prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 27 kwietnia br. wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udziela pani Joanna Stachurska, pod numerem telefonu 22 635 27 73 wew. 21.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Działanie prowadzone jest w ramach projektu „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.