Wolontariat w Dzielnicy Wawer rozwija się niezwykle dynamicznie, a wawerscy wolontariusze są najprężniej działającą grupą międzypokoleniową w Dzielnicy. Instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, kluby wolontariackie oraz grupy nieformalne stanowią cenną część wawerskiej społeczności.

Jednym z największych wyzwań 2022 r., w ramach realizacji działań rozwijających wolontariat lokalny w Dzielnicy Wawer, była organizacja Wawerskiej Gali Wolontariatu. Realizacja tego wydarzenia nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie kilkudziesięciu osób, które uczestniczyły w cyklicznych spotkaniach organizowanych przez wawerskiego koordynatora wolontariatu.

Wawerska Gala Wolontariatu stanowiła podsumowanie działań na rzecz Ukrainy (prowadzenie punktu pobytu dla uchodźców, przygotowanie paczek z żywnością oraz chemią podręczną na Dworzec Wschodni i Dworzec Zachodni), akcji „Warszawa szczepi” oraz akcji pomocy seniorom podczas okresu izolacji i obostrzeń.

W ramach wydarzenia podziękowano za zaangażowanie wszystkim wolontariuszom, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorstwom, darczyńcom, Wawerskiemu Centrum Kultury, Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wawer, Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, Seniorom z Uniwersytetu III Wieku, Związkowi Harcerstwa Polskiego, wawerskim szkołom oraz Klubowi Ludzi Aktywnych Społecznie. Uczestnikom wręczono również koszulki z napisem „Mój Wolontariat”. Spotkaniu towarzyszyły występy duetu Duo Mates, zespołu Werwa Wawra oraz recital Katarzyny Żak.

Uczestnicy Gali Wolontariatu w Dzielnicy Wawer trzymają w rękach dyplomy i upominki

Podczas Gali uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zdecydowali się zostać wolontariuszami: „Zachęcił mnie mój drużynowy” – Kacper. „Przeszłam COVID i po chorobie stwierdziłam, że czuję się bezpieczna i chcę pomóc ludziom w izolacji” – Marta. „Można mieć kontakt z drugim człowiekiem, można poznać ludzi” – Rafał. „Daje dużo spontanicznych, nieprzewidzianych przygód i przeżyć, rzeczy, które się pamięta i robi się ciepło na sercu” – Michał. „Od czasów studenckich jestem wolontariuszem, najważniejsze jest być dla człowieka” – Norbert. „Jest to pomoc bezinteresowna drugiemu człowiekowi, nie oczekujemy nic w zamian, możemy zobaczyć inną rzeczywistość z drugiej strony” – Beata.

Jeden z wolontariuszy, Łukasz, zapytany, w jaki sposób zachęcić innych do udziału w wolontariacie odpowiedział, że „Najlepiej od najmłodszych lat. Ponad 20 lat temu jeździliśmy do Centrum Zdrowia Dziecka pomagać dzieciom w odrabianiu lekcji, tak wrosłem w ideę wolontariatu, w której nurcie płynę do dzisiaj.”

Zespół muzyczny występuje na scenie podczas wawerskiej Gali Wolontariatu

W ramach rozwoju wolontariatu lokalnego wawerski koordynator wolontariatu był również odpowiedzialny za sieciowanie i wspieranie klubów wolontariackich działających na terenie Dzielnicy Wawer. Efektem tych działań było zintegrowanie młodzieży licealnej i seniorów w ramach akcji "Wolontariat od Kuchni".

Uczestnicy akcji "Wolontariat od Kuchni" lepią pierogi


 Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" jako element rozwoju wolontariatu lokalnego.