Program rozwoju wolontariatu w bibliotekach publicznych to program, który jako pierwszy w Warszawie wsparł instytucje o podobnym profilu działalności we wdrażaniu wolontariatu. Założeniem było przygotowanie dla bibliotek dedykowanych działań, dopasowanych do ich specyfiki i stworzenie na ich bazie kompleksowego programu, tzn. takiego, który pozwala na wprowadzenie wolontariatu od podstaw, a w dalszej perspektywie, stopniowe jego rozwijanie.

Biblioteki działające na terenie Warszawy coraz częściej stanowią przestrzeń, w której zarówno można wypożyczyć książki, jak i wziąć udział w szeregu ciekawych aktywności prowadzonych przez pracowników lub wolontariuszy.

Program rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy realizowany jest od 2017 roku. Od tego czasu w programie wzięło udział ponad 60 filii bibliotecznych z terenu całej Warszawy. W tym roku do tego grona dołączyli przedstawiciele z kolejnych 15 filii:

 • Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
  Filia: Mediateka Start-Meta
 • Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
  Filia: Wypożyczalnia nr 28
 • Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
  Filie: "Przystanek Książka" i Biblioteka "Przy Baleya"
 • Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
  Filie: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 62 i Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 2
 • Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
  Filie: Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 101 i Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 136
 • Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
  Filia: Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 55
 • Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  Filia: Czytelania Pod Sowami
 • Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
  Filia: Wypozyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 37
 • Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
  Filie: Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 114 i Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży nr 29

Forum koordynatorów wolontariatu w bibliotekach

Tegoroczny program skierowany do nowej grupy koordynatorów z bibliotek, składał się z trzech części:

 1. Programu szkoleniowego dla bibliotek – miał on na celu przygotowanie instytucji do współpracy z wolontariuszami oraz realizację pierwszych pilotażowych projektów wolontariackich. W ramach tego etapu biblioteki uczestniczyły w 5 spotkaniach merytorycznych, wizytach studyjnych.
  Ponadto wszystkie filie otrzymały indywidualne wsparcie mentorskie oraz dofinansowanie na działania związane z rozwojem wolontariatu.
 2. Forum Koordynatorów Wolontariatu w bibliotekach. Były to spotkania edukacyjno-sieciujące dla wszystkich zainteresowanych pracowników bibliotek, łącznie z osobami, które ukończyły już program szkoleniowy lub są w jego trakcie. W 2022 roku odbyły się 3 Fora Koordynatorów Wolontariatu w bibliotekach.
 3. Sieci Mentorów Wolontariatu Bibliotecznego – mentorzy wspierali merytorycznie początkujących koordynatorów wolontariatu w bibliotekach. Mentorami byli pracownicy bibliotek, którzy posiadają duże doświadczenie w organizacji wolontariatu. Była to grupa składająca się z 7 zrekrutowanych pracowników warszawskich bibliotek publicznych

W listopadzie odbyło się spotkanie podsumowujące program z udziałem jego uczestników a także dyrektorami bibliotek.

podsumowanie programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach

Podczas trwania całego programu uczestnicy początkującej grupy, mieli okazję zapoznać się z aspektami formalno-prawnymi wolontariatu, oraz rozpoczęli pracę nad własnym dokumentem dedykowanym swojej bibliotece „Programem rozwoju wolontariatu w placówkach edukacji pozaszkolnej”. Spotkania zarówno w ramach programu szkoleniowego dla nowych koordynatorów jak i fora były przestrzenią do wymiany doświadczeń i pomysłów na nowe działania.


Program rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy jest realizowany w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy ” przez Fundację Civis Polonus.