Program rozwoju wolontariatu w placówkach edukacji pozaszkolnej to jedno z działań dedykowanych instytucjom w ramach naszego projektu "Ochotnicy warszawscy". W roku szkolnym 2020/2021 odbyła się I edycja Programu skierowana do Młodzieżowych Domów Kultury, Ognisk Pracy Pozaszkolnej, Ogrodów Jordanowskich, Burs i Internatów prowadzonych przez m.st. Warszawa. Do II edycji Programu zaproszone zostały także Międzyszkolne Ośrodki Sportowe oraz Pałac Młodzieży. Celem programu było wsparcie placówek w zaplanowaniu współpracy z wolontariuszami w taki sposób, by wolontariat przyniósł korzyści zarówno placówce jak i samym wolontariuszom.

II edycja Programu podzielona była na trzy etapy i opierała się na udziale placówek w następujących formach wsparcia:

  • szkolenia grupowe
  • spotkania indywidualne z trenerami projektu
  • spotkanie podsumowujące z udziałem dyrektorów placówek
  • bieżące poradnictwo,
  • dofinansowanie na działania związane z rozwojem wolontariatu w placówce.

Równolegle z uczestnictwem w szkoleniach, każdy uczestnik tworzył dokument „Program rozwoju wolontariatu w placówce edukacji pozaszkolnej”, będący kompleksowym programem rozwoju wolontariatu dostosowanym do potrzeb i możliwości swojej placówki.

Program obejmował łącznie 18 godzin szkoleniowych oraz możliwość indywidualnej konsultacji z trenerem projektu dedykowanej każdej placówce.

W pierwszym etapie projektu trwającym od kwietnia 2022 r., pracownicy placówek edukacji pozaszkolnej poznali formy organizacji wolontariatu. Każda z placówek określiła swoje potrzeby i możliwości rozwoju wolontariatu oraz cele.

Kolejna część projektu składała się ze szkolenia grupowego i pierwszego indywidualnego spotkania. Od czerwca do września uczestnicy mieli okazję przygotować placówkę do przyjęcia wolontariusza oraz rozpocząć pracę nad dokumentem dla własnej placówki „Programem rozwoju wolontariatu w placówkach edukacji pozaszkolnej”.

Etap III trwał natomiast od września do listopada i zakończył się oficjalnym podsumowaniem Programu z udziałem uczestników oraz dyrektorów placówek edukacji pozaszkolnej, biorących udział w działaniach. W tym czasie większość placówek podjęła już współpracę z wolontariuszami i zaplanowała swoje kolejne działania.

Tegoroczne działania szkoleniowe skierowane były do 12 placówek. Udział w II edycji Programu wzięły: Internat LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego, Internat VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7, Młodzieżowy Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury "Bielany", Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3, VII Ogród Jordanowski, Pałac Młodzieży, Bursa Szkolna nr 1 im. Wiktora Kordowicza, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 1 "Agrykola".

koordynatorzy wolontariat placówek edukakacji pozaszkolnych

Większość z nich dopiero stawiała swoje pierwsze kroki w wolontariacie, inni doskonalili zdobyte wcześniej umiejętności. Program miał nie tylko wymiar szkoleniowy, ale był przede wszystkim okazją do wymiany doświadczeń, inspiracji i pomysłów na działania.


Bezpośrednim realizatorem działania w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” była Fundacja Civis Polonus.