Program rozwoju wolontariatu w domach kultury to dedykowane działanie, realizowane od 2018 roku, za pomocą którego instytucje otwierają się na potrzeby i pomysły mieszkańców swojej dzielnicy. Wolontariusze są zarówno wsparciem dla pracowników w codziennych działaniach, jak i możliwością rozszerzenia oferty kulturalnej placówki. Po dwuletnim programie szkoleniowym, wolontariat stał się powszechnym narzędziem otwierającym warszawskie domy kultury na współpracę z mieszkańcami miasta. Wolontariusze wspierają pracowników w codziennych obowiązkach, a swoimi pomysłami i działaniami wzbogacają ofertę kulturalną instytucji.

W 2022 roku, Program rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy opierał się przede wszystkim na działaniach wspierających wymianę dobrych praktyk oraz współpracy między domami kultury. W tym celu odbyły się trzy fora koordynatorów wolontariatu w domach kultury. Bezpośrednim realizatorem działania była Fundacja Szkoła Liderów.

Każde forum poświęcone było innej tematyce związanej ze współpracą z wolontariuszami, w spotkaniu mogły wziąć udział wszyscy pracownicy domów kultury zainteresowani tematem wolontariatu (zarówno osoby, które ukończyły program szkoleniowy jaki i pracownicy nie biorący udziału w programie).

I spotkanie poświęcone było tematyce wielokulturowości. Odbyło się 30 maja, a zgromadzeni uczestnicy mieli okazję wysłuchania doświadczeń trzech gościń z innych instytucji: Marijki Nebhozenko i Katarzyny Jagiełło z Ukraińskiego Domu oraz Pauliny Zając ze Staromiejskiego Domu Kultury.

Kolejne spotkanie odbyło się 30 sierpnia i było poniekąd kontynuacją tematyki poprzedniego. II Forum odbyło się pod hasłem „Wielokulturowość w prakyce”. Uczestnicy pochylali się m.in. nad takimi kwestiami jak:

  • poszukiwanie etycznych inspiracji
  • Co rozumiemy pod pojęciami Globalne południe, biały zbawca lub etnocentryzm?
  • Co umyka w komunikacji międzykulturowej?
  • trudności czekające na osoby posługujące się językiem polskim jako obcym

II Forum koordynatorów wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy

Ostatnie – trzecie Forum odbyło się 6 października i dotyczyło włączania w wolontariacie. Na spotkaniu gościły Justyna Sobczyk z Teatru 21 oraz Izabela Sopalska-Rybak z Fundacji Kulawa Warszawa.

Dyskusja toczyła się wokół takich zagadnień jak włączanie osób z niepełnosprawnościami, neurotypowość czy budowa otwartego i różnorodnego zespołu wolontariuszy. Spotkanie przyniosło następujące wnioski: Liczni partnerzy społeczni i instytucjonalni są otwarci na wspieranie dostępności domów kultury. Dostępność to jednak więcej niż właściwa infrastruktura. Nie wszystkie dostępne projekty wymagają wysokich nakładów finansowych. Wykluczenia oddziałują na życie osoby wielopłaszczyznowo. Warto uwzględniać w projektach wykluczenie ze względu na wiek oraz ubóstwo, jako czynniki zmniejszające możliwości aktywnego udziału.

Wszystkie trzy spotkania składały się na cykl tegorocznych działań w ramach Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy.


Zachęcamy również do zapoznania się z podsumowaniem prezentującym tegoroczne działania przygotowanym przez Fundację Szkoła Liderów. Można je pobrać, klikając w grafikę poniżej.

grafika z napisem "Program rozwoju wolontariatu w domach kultury"


Program rozwoju wolontariatu w warszawskich domach kultury realizowany jest w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" przez Fundację Szkoła Liderów.