Otwarty konkurs ofert - "Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleń i wsparcia dla wolontariuszy w Warszawie" w latach 2023-2025

Zachęcamy wszystkie uprawnione podmioty do składania ofert w otwartym konkursie prowadzonym przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Realizacja konkursu jest częścią projektu "Ochotnicy warszawscy".

Na grafice napis z nazwą otwartego konkursu ofert i logotypy.

Konkurs dotyczy stworzenia i realizacji miejskiej oferty szkoleń i wsparcia dla wolontariuszy w Warszawie. Celem zadania jest podniesienie kompetencji wolontariuszy poprzez przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleń i wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wolontariuszy, którzy pracują w obszarze wsparcia seniorów, osób chorych, z niepełnosprawnościami, w kryzysie uchodźczym lub narażonych na wykluczenie społeczne. Oferta ma stanowić uzupełnienie kształcenia wolontariuszy na potrzeby działalności statutowej lub głównych zadań realizowanych przez organizatorów wolontariatu.

Więcej informacji dotyczących konkursu znajduje się na stronie internetowej. 

Szczegółowych Informacji udziela również Dorota Kaczmarek, nr tel. 22 443 32 17 – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 13 grudnia 2022 r. w godz. 16:30-18:00 w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (przy ul. Kruczkowskiego 2) odbędzie się spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych, które są zainteresowane złożeniem ofert. Wówczas pracownicy Urzędu m.st. Warszawy udzielają stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych. Osoby zainteresowane odbyciem konsultacji uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt z Dorotą Kaczmarek, tel. 22 443 32 17, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–15:00.