szkolenie dla wolontariuszy w ramach Projektu WIEMMOGTO POMOG 1

Fundacja BO WARTO realizuje projekty związane z szeroko pojętym budowaniem lokalnej społeczności, jak również promowaniem idei wolontariatu. W ciągu swojej pięcioletniej działalności wytworzyła przestrzeń, w której wolontariusze mogą włączyć się w jej działalność lub realizować z jej wsparciem swoje autorskie projekty społeczne. Pośród kilkudziesięciu (75) Programów zrealizowanych przez Fundację na przestrzeni minionych 5 lat wyróżnia się kilka – dedykowanych szczególnie i tylko Wolontariatowi, a wśród nich Projekty „WSPARCIE NA STARCIE”, „CHCĘ, A NIE MUSZĘ BYĆ WOLONTARIUSZEM”, „LEPSZY ŚWIAT PRZEZ WOLONTARIAT” i „WIEM + MOGĘ = TO POMOGĘ”.

Fundacja BO WARTO aktywnie działa na terenie warszawskich Siekierek m.in. organizując lokalne wydarzenia. Przewodzi także partnerstwu lokalnemu „Siekierki reAKTYWACJA”. Organizacja jest rozpoznawalna wśród mieszkańców Siekierek, cieszy się także ich zaufaniem. W sposób naturalny stała się miejscem, do którego zgłaszają się osoby potrzebujące wsparcia. Pani Renata Wardecka, Prezes Zarządu Fundacji BO WARTO, zajęła się więc skutecznym łączeniem wolontariuszy z konkretnymi osobami, którym mogliby oni pomóc. W swoich działaniach organizacja zawsze czuwa nad odpowiednim przygotowaniem wolontariuszy i zapewnieniem im bezpiecznych warunków działania.

Współpraca z młodzieżą

Wolontariat jest ważnym aspektem działalności Fundacji a wolontariusze mogą zgłaszać się do niej nawet przed ukończeniem 18-tego roku życia. Jak mówi Pani Prezes, wolontariat umożliwia młodzieży zdobycie cennego doświadczenia, pomaga pracować nad swoją otwartością i kreatywnością. Sami wolontariusze są również ogromnym wsparciem dla fundacji, będącej nadal niewielką organizacją z bardzo napiętym programem działań. Dzięki sprawnej koordynacji, wolontariat młodzieżowy jest wartościowym merytorycznie programem, będąc zarazem istotnym filarem funkcjonowania samej fundacji.

Pani Renata Wardecka przed laty pracując w prywatnym przedsiębiorstwie, przeprowadziła wiele rozmów rekrutacyjnych, podczas których zwracała uwagę na działalność społeczną, wyszczególnianą czasem w aplikacjach kandydatów. Przekonała się, że rozumienie idei wolontariatu i doświadczenia z nim związane przekładają się w zauważalny sposób na jakość codziennej pracy. Pracownicy posiadający doświadczenie w wolontariacie skutecznie współpracowali w zespole, mieli dużo energii, jak i  otwartości na potrzeby innych pracowników.

NAJMODSI wolontariusze laureacji Projektu LEPSZY WIAT PRZEZ WOLONTARIAT 1

Motywacja wolontariuszy

Wolontariusze czują się zmotywowani do działania, kiedy widzą, że to co robią jest ważne i przynosi pozytywne skutki.  Jak mówi Pani Prezes, wolontariusz powinien być dobrze „zagospodarowany”. Nie może dojść do sytuacji, gdy na duże wydarzenie jest zapraszanych zbyt wielu wolontariuszy. W takiej sytuacji część z nich nie otrzymuje zadań i nie wie co ze sobą zrobić, co zniechęca do kolejnych działań. Jeżeli wolontariusze poświęcają swój czas, są pełni chęci to nie można ich zawieźć. „Zaangażowanie wolontariuszy jest ogromnie wartościowe dlatego nie można go zmarnować”.  


Przygotowanie fundacji do współpracy z wolontariuszami

Fundacj tworzy kilka osób, którym bardzo bliska jest idea wolontariatu i każdy z nich ma doświadczenie w tego rodzaju działaniach. Z tego powodu Pani Prezes, a jednocześnie koordynatorka wolontariatu, nie musiała szczególnie przygotowywać swojego zespołu do współpracy z wolontariuszami.  Jak sama podkreśla „za BO WARTOściowym wolontariatem stoi wiele osób i czynników. Bez zrozumienia i zaangażowania „fundacyjnych bohaterów drugiego planu” nasz wolontariat byłby tylko teoretyczny. Dlatego tym szczególniej doceniam i dziękuję jakże cennemu wolontariacko Zarządowi i Radzie Fundacji, którzy to dzieląc się nieustannie swoją filantropią budują właśnie nasz BO WARTOściowy WOLONTARIAT.   

Fundacji udało się stworzyć listę działań odpowiadających na identyfikowane przez fundację potrzeby mieszkańców Siekierek, takich w które mogą zaangażować się wolontariusze.

Organizacja przygotowuje plan wolontariatu przed każdą dużą akcją,  dzięki czemu wiadomo do jakich zadań przydzielać konkretnych wolontariuszy. To ważne, by każdy wolontariusz czuł się dobrze z wykonywanymi przez siebie działaniami, ma to wpływ nie tylko na motywację i atmosferę wśród wolontariuszy ale także na cały wynik akcji. Żeby jednak wiedzieć jakie zadanie zlecić wolontariuszowi trzeba go najpierw poznać.

wolontariusze podczas AKCJI WIATECZNEJ


Rozmowa rekrutacyjna, dobór zadań

Do fundacji zgłaszają się osoby z pomysłem na działanie lub po prostu z chęcią wspierania trwających projektów czy bieżącej działalności organizacji. Rozmowa rekrutacyjna odbywa się w formie pół-formalnego, pół-towarzyskiego – można by rzec - spotkania przy kawie. W miłej atmosferze, sprzyjającej otwartej rozmowie, możliwe jest bardziej dokładne poznanie przyszłego wolontariusza, jego zainteresowań i umiejętności. Dzięki temu łatwiej jest trafnie angażować go w różnego rodzaju działania. Koordynator wolontariatu podczas spotkania przedstawia działalność fundacji.

Zdarza się, że do Fundacji przychodzą osoby, które chciałyby pomagać np. seniorom w swoim środowisku. Jeżeli Pani Renata wie o takich potrzebach, przygotowuje wolontariuszy  do działania i przekazuje kontakt do konkretnych osób potrzebujących pomocy. Jeżeli nie ma takich informacji, stara się je zdobyć, spotykając się w tym celu m.in. z proboszczem czy innymi osobami mogącymi posiadać wiedzę dotyczącą takich osób. 

W przypadku osób, które  przychodzą z pomysłem na własne działanie, Pani Renata poznaje  ich treść, by mieć pewność,  iż pokrywają się z celami działania Fundacji  i rozpoznaje w jaki sposób Fundacja może wesprzeć jego realizację. Jak mówi, ważne jest to, by nie realizować projektu za wolontariuszy, a udostępnić przestrzeń, dzięki której będą mogli się rozwinąć. W takich przypadkach fundacja służy radą i promocją wydarzeń poprzez zaufaną wśród mieszkańców markę. Do  tej pory do fundacji zgłaszały się osoby z własnymi pomysłami, które w ramach swoich zainteresowań lub doświadczeń np. udzielały bezpłatnych porad prawnych, organizowały wycieczkę rowerową, prowadziły warsztaty muzyczne, warsztaty rękodzieła, zajęcia dla dzieci, czy też inne, różnorodne projekty.

wolontariusze laureacji Projektu LEPSZY WIAT PRZEZ WOLONTARIAT 2

Komunikacja, system motywacji

Koordynator wolontariatu dba o dobrą relację i stały kontakt z wolontariuszami. Kontaktuje się z nimi na co dzień, nie organizuje dodatkowych cyklicznych spotkań, pozostaje z nimi w stałym kontakcie i jest obecny na wszystkich akcjach, w które się angażują. Pani Renata zwraca uwagę na to, by wolontariusze widzieli i czuli, że wykonywane przez nich działania są ważne. Jak sama mówi „stara się by, każdy wolontariusz poczuł się zauważony i doceniony” i dlatego zawsze dziękuje każdemu z osobna za wykonane zadania.  W miarę możliwości w ramach podziękowania wręczane są wolontariuszom małe upominki, ale fundacja nie popiera form podziękowania w formie dużych wartościowych „nagród”, by nie wzbudzać wśród wolontariuszy pewnych zakłopotani bądź oczekiwań na wynagrodzenie w zamian za ich działania.

Wolontariusze często sami wykonują drobne upominki, które później Fundacja może podarować w osobom zaangażowanym w jej działania. Jednym z takich upominków jest BoWartościowa Świeczka – zapoczątkowana i w dużej mierze wykonywana też absolutnie wolontariacko przez Panią Kasię będącą w Radzie Fundacji.

Kontakt z rodzicami Wolontariuszy

W wydarzeniach organizowanych przez fundację często udział biorą rodzice, bądź dzieci wolontariuszy. Czasami młodzież zgłasza się do fundacji właśnie dlatego, że rodzice uczestniczą aktywnie w życiu fundacji. Pani Renata stara się przekazywać pozytywną informację zwrotną zarówno młodym wolontariuszom jak i ich rodzicom.

Wolontariat stały czy akcyjny?

Fundacja preferuje stałą formę współpracy z wolontariuszami. Poprzez dłuższy czas zaangażowania wolontariusze poznają ideę wolontariatu, a pomaganie innym staje się ich szlachetną codziennością.

 wolontariusze uczestnicy wolontariackiego Projektu WSPARCIE NA STARCIE

 

Karolina Kłosińska
Materiał został spisany na podstawie rozmowy z Panią Renata Wardecką, Prezesem Zarządu Fundacji BO WARTO. 
Zdjęcia udostępnione przez Fundację BO WARTO.