Fundacja Ocalenie wspiera migrantów i migrantki w integracji i indywidualnym rozwoju. Działa na rzecz dialogu międzykulturowego i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Pomaga cudzoziemcom i cudzoziemkom m.in. prowadząc Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie, ucząc języka polskiego, prowadząc programy adaptacyjne i integracyjne. Fundacja prowadzi też działania edukacyjne tj. warsztaty o uchodźcach, warsztaty antydyskryminacyjne i integracyjne. Dąży do tego, aby każdy człowiek mógł żyć godnie i w poszanowaniu swoich praw. W swoje działania angażuje wolontariuszki i wolontariuszy. Fundacja Ocalenie działa od 2000 roku.

Od początku realizowania wolontariatu w Fundacji Ocalenie mieliśmy ważne postanowienie: chcieliśmy, żeby jego trzon był merytoryczny i nie składał się jedynie z kserowania dokumentów, adresowania kopert, czy pakowania paczek. A nawet jeśli już delegujemy osoby do takich prostych zadań, to pokazujemy im dlaczego są tak ważne w całym fundacyjnym mikrokosmosie. Większość naszej oferty wolontariatu to projekty średnio i długoterminowe. Co ciekawe, cały dzisiejszy zarząd Ocalenia i większość osób koordynujących działania to osoby, które lata temu zgłosiły się do fundacji na wolontariat!

Wolontariat edukacyjny

Większość działań realizowanych przez wolontariuszki i wolontariuszy w Ocaleniu jest związana z edukacją. Najstarszy i największy program to kursy języka polskiego jako obcego dla dorosłych. Lektor lub lektorka przez trzy miesiące prowadzą zajęcia ze stałą grupą osób z doświadczeniem migracji. Drugi, coraz prężniej działający program polega na pracy z dziećmi z doświadczeniem migracji. Jest to tutoring w parach, który trwa co najmniej przez jeden szkolny semestr. W obu powyższych przypadkach przed rozpoczęciem współpracy organizujemy obowiązkowe, dwudniowe szkolenie. Daje ono osobom zainteresowanym wolontariatem szczegółową wiedzę na temat ich potencjalnych zobowiązań, systemu pracy i osób, z którymi spotkają się w trakcie przygody w Ocaleniu. Dzięki zdobytej wiedzy mogą z większą odpowiedzialnością podjąć decyzję o rozpoczęciu wolontariatu. My z kolei, dzięki kilkunastu godzinom spędzonych na wspólnych ćwiczeniach i dyskusjach też lepiej poznajemy osoby i możemy upewnić się, czy chcemy zaprosić je na wolontariat, a także na przykład, z jakim dzieckiem będą tworzyć najlepszą parę.

Wolontariusz w rękawiczkach prezentujący obraz. W tle mężczyzna robiący notatki na podkładce

Wolontariuszka w rękawiczkach prezentująca przedmiot do licytowania

Charytatywna Aukcja Sztuki Refugees Welcome

Od pięciu lat wolontariuszki i wolontariusze pomagają nam także przy organizacji bardzo ważnego wydarzenia: Charytatywnej Aukcji Sztuki Refugees Welcome. I choć wbrew pozorom zadania, które wykonują, wydają się często bardzo proste: transport dzieł, zbieranie dokumentacji, rejestracja kupujących, to jest on okazją do zdobycia wyjątkowych doświadczeń. Chyba nawet my, wysyłając wolontariusza po odbiór dzieła do Wilhelma Sasnala nie spodziewaliśmy się, że zostanie on zaproszony na herbatkę.

Przez wolontariat w Ocaleniu dajemy wolontariuszom i wolontariuszkom możliwość wejścia w dwa z pozoru bardzo różne i nieoczywiście połączone ze sobą światy: zagrożonych marginalizacją osób z doświadczeniem migracyjnym, oraz wysokiej sztuki. Razem budujemy mosty zamiast murów.


 Fotografia kaliny Czwarnóg

#WolontariatNieoczywisty to opis dobrych praktyk przygotowanych przez warszawskich organizatorów wolontariatu w ramach Festiwalu Wolontariatu „Ochotników warszawskich 2021”. Tekst przygotowała Kalina Czwarnóg z Fundacji Ocalenie.


Festiwal realizowany jest przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie w ramach działania „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.