Za nami kolejna edycja Festiwalu Ochotników warszawskich. W tym roku miała ona swoją inną - wirtualną odsłonę. Tak jak większość działań i spotkań w tym czasie, odbyła się ona dzięki możliwościom internetowych narzędzi. Choć brakowało osobistego spotkania i kuluarowych rozmów, to i tak udało się wykorzystać przestrzeń na wymianę myśli, konsultacje i pracę warsztatową.

Zaczęliśmy tradycyjnie od Warszawskiej Debaty Wolontariackiej, której temat brzmiał: „Tu zaszła zmiana…? Co sytuacja kryzysu zmieniła w wolontariacie i jak na te zmiany odpowiedzieć?”. Debatę poprowadziła Katarzyna Osior-Szot, a uczestniczyli w niej:

- Marta Dermańska – Kierownik projektu „Ochotnicy warszawscy”, Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy

- Małgorzata Stanowska – Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Ę, „Seniorzy w akcji”

- Leszek Nurzyński - Wolskie Centrum Kultury

- Irena Skowera – Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu

Festiwal 3.0

Rozmawialiśmy mając kilka miesięcy doświadczenia życia i pracy w pandemii. Po pierwszym szoku, nastąpił czas sprawdzenia zasobów i badania potrzeb. Małgorzata Stanowska mówiła o tym, że sytuacja zamknięcia pomogła również lepiej zrozumieć perspektywę osób starszych, dla których sytuacja izolacji społecznej, wyobcowania była doświadczeniem znacznie wcześniejszym i dość powszechnym. Ale mamy też nowe, dopiero co odkryte wzorce. Pandemia, jak mało co wcześniej, zmobilizowała osoby w wieku 50+ do nauki nowych technologii. Dzięki temu seniorzy byli również nieocenionym wsparciem dla rodziców oraz dzieci uczących się zdalnie. I jest to kolejny przykład na to, że wolontariat poprawia jakość życia wszystkich zaangażowanych stron.

Leszek Nurzyński mówił o tym, że ten czas zatrzymania, był też czasem oddechu i refleksji, zarówno dla organizacji jak i wolontariuszy, w którym nastąpiła rewizja potrzeb i możliwości. I tu również okazało się jak istotną rolą dla dobrego funkcjonowania wolontariatu jest rola koordynatora - lidera, menedżera, rzecznika potrzeb wolontariuszy. Leszek podkreślał, że warto uświadomić sobie wkład i wagę koordynatorów wolontariatu w organizacji. Bo sprawny i uważny koordynator to inwestycja w powodzenie działań.

O roli samorządu jako podmiotu wspierającego organizacje realizujące wolontariat mówiła Marta Dermańska: Trzeba było budować system na nie do końca przewidywalny scenariusz wydarzeń. Zauważono pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców i zachęcano ich do aktywności sąsiedzkiej. Wyzwaniem była i jest bezpieczna rekrutacja wolontariuszy dlatego przyśpieszyła promocja e-wolontariatu również na miejskim portalu Ochotnicy warszawscy.

W kolejnych festiwalowych działaniach koordynatorzy skorzystali z indywidualnych konsultacji z ekspertami z zakresu: aspektów formalno-prawnych, promocji działań oraz sprawnej komunikacji z wolontariuszami. 

Festiwal 2.0

Drugi dzień festiwalu był poświęcony nauce i zdobywaniu nowych umiejętności. Odbyły się 3 warsztaty:

- „Gdy notes już nie wystarcza - organizacja pracy i zarządzanie zespołami z Trello”, które poprowadziła Małgorzata Tur,

- „Visual Thinking” z prowadzeniem Agnieszki Halamy,

- „Konstruktywna informacja zwrotna” poprowadzone przez Katarzynę Bryczkowską.

Festiwal 1

W trakcie (i po) Festiwalu na profilach w serwisie facebook wolontariat.org.pl oraz Ochotnicy warszawscy można było obejrzeć i posłuchać Prezentacji Dobrych Praktyk. Swoimi sposobami na dobry wolontariat w swojej organizacji podzielili się: Joanna Garsztka z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Anna Maciejko z Polskiego Forum Migracyjnego, Dominik Adamski z Hospicjum Domowego im. Cicilly Saunders oraz Olga Lesiak z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

Ostatniego dnia Festiwalu odbył się finał akcji wolontariackiej „Gość w dom…”. Z okazji Światowego Dnia Uchodźcy pisaliśmy listy i kartki ze słowami wsparcia, a najmłodsi wolontariusze przygotowali obrazki, które przekazaliśmy mamom i ich dzieciom przebywającym w Ośrodku dla Cudzoziemców na warszawskim Targówku. W przekazaniu i tłumaczeniu listów wsparło nas Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Każdemu wolontariuszowi i każdej wolontariuszce serdecznie dziękujemy za wsparcie i życzliwość.
Kolejny Festiwal za nami. Mamy nadzieję, że za rok będziemy mogli spotkać się osobiście! Dziękujemy za Waszą aktywną obecność!


Festiwal organizowany jest przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie w ramach działania „Wsparcie organizatorów wolontariatu”, realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.


 Sprawdź nasze kolejne wydarzenia dla organizatorów wolontariatu na portalu www.ochotnicy.waw.pl