Chociaż każdy wie, że współpraca jest niezbędnym ogniwem rozwoju, to w praktyce bardzo rzadko po nią sięgamy. Tak jak w trójpodziale władzy musi istnieć równowaga, tak trójpodział władzy w działalności społecznej jest niezbędny, by rozwinąć skuteczne działania. Mowa o współpracy pomiędzy administracją, środowiskiem biznesu oraz działalnością pozarządową. To współpraca trzech różnych podmiotów (wolontariuszy-pracowników Urzędu m.st. Warszawy, grupy Women in Action firmy Dell Technologies oraz Fundacji Ave) zagwarantowała sukces akcji „Iskierka świątecznej pomocy”!

STRUKTURA POMOCY

Udział wielu różnorodnych środowisk jest gwarancją tego, że przyglądamy się sobie wzajemnie, weryfikujemy swoje oczekiwania, doskonalimy współpracę, dzielimy się zadaniami. W akcji „Iskierka świątecznej pomocy” wyglądało to następująco:

 • udział środowiska biznesu
  Grupa Women in Action, działająca w ramach firmy Dell Technologies, to środowisko biznesu, związanego z branżą IT. W ramach odpowiedzialności społecznej pracownicy podejmują aktywności pomocy grupom defaworyzowanym czy zagrożonym wykluczeniem. Pracownicy Dell Technologies byli inicjatorami akcji zorganizowania pomocy.
  W ramach działania Dell Technologies odpowiadał za:
  - przygotowanie paczek świątecznych dla uczestników projektu, przy czym każda z paczek była spełnieniem marzenia świątecznego uczestnika,
  - przygotowanie poczęstunku,
  - pomoc wolontariuszy podczas wydarzenia,
  - organizacja występu artystycznego.
 • udział administracji – wolontariusze-pracownicy i instytucje Urzędu m.st. Warszawy
  Podczas akcji wykorzystaliśmy następujące zasoby miasta:
  - baza informacji o inicjatywach, projektach i organizacjach, którym warto pomóc – wybór padł na projekt „Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku”, w którym pomoc była udzielana w formie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, w podeszłym wieku lub z niepełnosprawnościami. Projekt realizowany jest przez 4 Domy Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”, a współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020;
  - baza miejsc do organizacji wydarzenia – wybraliśmy Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, czyli jednostkę finansowaną przez m.st. Warszawę, posiadającą budynek, który dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z zapleczem w postaci klubokawiarni, którego pracownicy również włączyli się do akcji jako wolontariusze;
  - program wolontariatu pracowniczego – Urząd m.st. Warszawy jako pierwsza jednostka samorządowa w Europie umożliwia swoim pracownikom zgłoszenie projektu na realizację konkretnego zadania. Program prowadzony jest przez Biuro Kadr i Szkoleń i pozwala pracownikom zdobyć dofinansowanie do organizacji wydarzenia czy akcji, a także stawia na rozwój miękkich kompetencji pracowników
 • udział środowiska pozarządowego – przedstawiciele Fundacji Ave i chór „Wrzos” Ewy Jurkiewicz czyli efekt „wow”.
  Do akcji zaprosiliśmy Fundację Ave, z którą współpracujemy od lat, a która dla uczestników zorganizowała dwie wycieczki zabytkowym autokarem-ogórkiem: jedną w poszukiwaniu Bożego Narodzenia na Białołękę i drugą – po iluminacjach świątecznych Traktu Królewskiego. Samo wydarzenie poprowadził niezastąpiony Bartek Włodkowski z Fundacji, znany działacz społeczny, którego artykuły można znaleźć m.in. na portalu NGO.pl. Ponadto wsparcia podczas akcji udzieliła Ewa Jurkiewicz, której misją jest rozśpiewanie Warszawiaków, co skutecznie realizuje tworząc amatorskie chóry. Chór „Wrzos”, reprezentowany przez seniorów, wystąpił podczas akcji. Uczestnicy zostali włączeni do wspólnego śpiewania przez wyjątkową Dyrygentkę – otrzymali śpiewniki, które większość osób zabrała z sobą.

iskierka2 iskierka3 iskierka1

WRAŻENIA

Zebraliśmy opinie osób zaangażowanych w akcję:

Akcja Świąteczna Iskierka była zaskakującym uwieńczeniem ponad półtorarocznej pracy na rzecz osób wymagających wsparcia w środowisku. Niesamowita akcja integracyjna, wybitny prowadzący i świąteczna atmosfera na pewno pozostawi wśród adresatów projektu wiele pozytywnych wspomnień. Nieszablonowe spotkanie świąteczne uświadomiło uczestnikom, że warto, wbrew własnym niepełnosprawnościom, nawykom i schematom, wyjść poza próg domu i poczuć się jak pełnowartościowy członek społeczności.

Kamila Karczmarska
koordynatorka z Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”.

W imieniu uczestników wczorajszego wydarzenia Świątecznej Iskierki, dziękujemy za wspaniałe spotkanie i prezenty. Usłyszałam od Nich wiele słów wdzięczności i radości. Pani Maria powiedziała, że ”dawno Nikt nie zrobił Jej tak pięknego prezentu tak dobranego, wysmaczonego, drogocennego„, a Pani Agnieszka określiła całe wydarzenia słowami: ”Jak z moich marzeń”.

Teresa Wachowiak-Olszewska
koordynatorka z Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.

Dziękujemy raz jeszcze za wspaniałą akcję i dzień z podopiecznymi projektu „Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku”. Był to nie tylko pozytywny społecznie uczynek, ale także możliwość poznania niesamowitych osób. Wszyscy uczestnicy wydarzenia podzielili się z nami pozytywną energią, uśmiechami, życzeniami, dobrocią i serdecznością. Mamy nadzieję, że każdy zapamięta na długo nie tylko upominki, ale także wspólnie śpiewanie, wycieczkę po mieście i ten ogrom oklasków i śmiechu, który towarzyszył nam co chwila przez te kilka godzin. Wszyscy jesteście dowodem na to, że pomagając nie tylko dajemy coś od siebie, ale osobiście zyskujemy znacznie więcej”.

pracownicy Dell Technologies.

Serdeczne dzięki za wczorajszą współpracę, jest nam bardzo miło! I te podarki. Mam nadzieję, że uczestnicy z wycieczek zadowoleni. Polecamy się i nisko kłaniamy! Jesteście THE BEST!!!

Bartek Włodkowski z Fundacji Ave

BĘDZIEMY DZIAŁAĆ

W tej akcji nie chodziło tylko o miły gest czy pomoc potrzebującym. Współpracując z sobą uruchomiliśmy sieć pomocy, stworzyliśmy przykład dobrej praktyki. Zależy nam, by pomagać efektywnie, a udział wszystkich sektorów to spełnienie zasady, na której opiera się demokratyczna partycypacja. Osoby z różnych środowisk mają odmienny punkt widzenia na temat pomocy, więc w toku dyskusji i wspólnych ustaleń, jesteśmy w stanie modelować akcję, dostosować ją jak najlepiej do osób potrzebujących. Uczymy się wzajemnie od siebie i takie doświadczenie wzmacnia, a także niesie szansę na jeszcze lepsze wykorzystanie zarówno potencjału jaki drzemie w nas – ludziach, jak i środków finansowych, jakie wkładamy w pomoc.

 

Tekst i zdjęcia: Iwona Przybyła (wolontariat pracowniczy Urzędu m.st. Warszawa)