Zachęcamy wszystkie uprawnione podmioty do składania ofert na "Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Warszawie", w otwartym konkursie ofert przeprowadzanym przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Realizacja konkursu jest częścią projektu „Ochotnicy warszawscy”.

Celem zadania jest przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Warszawie. Oferta ta ma stanowić uzupełnienie kształcenia wolontariuszy na potrzeby działalności statutowej lub głównych zadań organizatorów wolontariatu. Dodatkowa możliwość udziału ochotników w przydatnych i wartościowych szkoleniach może być zarówno czynnikiem motywującym jak i w znaczący sposób podnoszącym uniwersalne kompetencje wolontariuszy. Założeniem miejskiego systemu szkoleń jest fakt, iż to organizator wolontariatu zgłasza osoby na konkretne zajęcia, dzięki czemu w instytucji pozostaje wiedza o dodatkowych kompetencjach nabytych przez wolontariusza oraz możliwe jest wykorzystanie tego mechanizmu do wzmacniania więzi wolontariusza z organizatorem i planowanie jego dalszego rozwoju. Komponentem oferty szkoleniowo-edukacyjnej jest szkolenie wolontariuszy-liderów, zdolnych do kierowania pracą grupy oraz realizowania samodzielnych projektów.

Termin składania ofert:
czwartek, 15 listopad, 2018 - 16:00

 

Więcej informacji dotyczących konkursu znajduje się na stronie www.ngo.um.warszawa.pl.