Profesjonalizacja działań w obszarze wolontariatu leży w interesie każdego organizatora wolontariatu. Działanie w sposób profesjonalny pozwala na zbudowanie trwałego systemu, który sprawia, że wolontariusze są dla organizatora realnym wsparciem, a współpraca przynosi satysfakcję obu stronom. Mając na celu wzmocnienie potencjału warszawskich organizatorów wolontariatu od tego roku wspieramy sześć wybranych w konkursie organizacji pozarządowych w przygotowaniu i realizacji wewnętrznych programów wolontariatu. Fundacje i stowarzyszenia opracują i wdrożą kompleksowe programy wolontariatu, czyli dokumenty, w których będą wskazane potrzeby organizacji w zakresie wolontariatu, obszary działania, w które można zaangażować ochotników, a także główne cele prowadzenia wolontariatu.

W ramach każdego programu zostanie:

 • przeprowadzona wewnętrzna analiza organizacji,
 • przedstawiona wizja wolontariatu,
 • określone miejsce wolontariatu w strukturze organizacyjnej,
 • wskazany zakres współpracy podmiotu z ochotnikami i wyznaczony profil wolontariusza,
 • zakreślona wytyczna odnośnie świadczeń, rekrutacji, szkoleń, systemu komunikacji i motywowania ochotników,
 • zapisany kierunek rozwoju organizacji w zakresie wolontariatu.

Efektem wdrożenia przygotowanych programów będzie wzmocnienie znaczenia wolontariatu w strukturze oraz rozwój potencjału organizacji.

Zadania wprowadzenia programów rozwoju wolontariatu podjęły się:

Fundacja Bullerbyn

fundacja bullerbyn

Fundacja Bullerbyn od lat organizuje kolonie dla dzieci pod nazwą Wioska Bullerbyn. We wsi Świętochów, wśród łąk, lasów i owocowych sadów stoją indiańskie namioty tipi oraz drewniane domki, w których w lecie mieszkają dzieci z wychowawcami. Rokrocznie jest tam gwarno, wesoło i baaardzo dużo się dzieje. To do Świętochowa właśnie Fundacja zaprasza także wolontariuszy, którzy wspierają swoją pracą, uśmiechem i dobrą energią, a w zamian mają okazję do poznania nowych przyjaciół, spędzenia czasu w niezwykłej atmosferze świata Wioski Bullerbyn, zdobycia doświadczenia oraz poznania siebie w różnych sytuacjach. Letni wolontariat jest poprzedzony szkoleniami.

Poza organizowaniem wypoczynku dla dzieci, Fundacja Bullerbyn prowadzi liczne projekty społeczne i edukacyjne. Rozwija ruch edukacji demokratycznej w Polsce, prowadzi Akademię Wychowawców Bullerbyn oraz Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i szkoli rodziców w zakresie umiejętności rodzicielskich.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę


dajemy dzieciom siłę


Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
(dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) wspiera dzieci i ich rodziny niosąc pomoc w sytuacjach krzywdzenia oraz poprzez szeroko rozumianą profilaktykę – edukację, działania systemowe i kampanie społeczne. Od 1991 roku Fundacja dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości.

Do głównych zadań Fundacji należy:

 • Wsparcie psychologiczne i prawne krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom.
 • Uczenie dzieci, jak mogą uniknąć przemocy i wykorzystywania.
 • Uczenie dorosłych, jak traktować dzieci oraz co mogą zrobić, żeby nie były krzywdzone.
 • Informowanie dorosłych, jak reagować, gdy podejrzewają, że dziecku dzieje się krzywda.
 • Wpływanie na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka.

Fundacja Maraton Warszawski


fundacja maraton warszawski


Fundacja "Maraton Warszawski"
od zawsze współpracuje z wolontariuszami. To dzięki pomocy ochotników co roku organizowane są najważniejsze imprezy biegowe w Warszawie, takie jak Maraton Warszawski i Półmaraton Warszawski. Co roku Fundacji pomaga ponad 4000 wolontariuszy oraz 100 liderów. Wśród wolontariuszy są dzieci, młodzież, studenci i dorośli, niektórzy z nich są związani z Fundacją od wielu lat, ale są też osoby, które biorą udział w imprezach dopiero rozpoczynają swoją przygodę z wolontariatem. Łączy ich jedno - chęć współtworzenia razem wyjątkowych biegów.
Wolontariusze w zależności od wieku i zainteresowań, angażują się w pracę jednej z kilkudziesięciu grup zadaniowych. Do głównych ich zadań należy pomoc w wydawaniu pakietów startowych w Biurze Zawodów, udzielanie informacji, wydawanie depozytów, obsługa punktów odżywiania na trasie biegu, czuwanie nad bezpieczeństwem czy wręczanie medali na mecie. Cały sztab wolontariuszy jest po to, aby pomagać startującym i wspierać ich w osiąganiu jak najlepszych wyników.

Powiślańska Fundacja Społeczna

powiślańska fundacja społeczna

Powiślańska Fundacja Społeczna od 1989 roku zajmuje się pomocą rodzinom, które mają poważne problemy życiowe. Pomaga dzieciom, młodzieży, młodym dorosłym i rodzicom. Fundacja prowadzi kluby dla dzieci, asystę rodzinną i poradnie rodzinne. Od początku istnienia w pracy PFS towarzyszą wolontariusze. Ich pomoc od lat sprawia, że dla rodzin objętych wsparciem można było zrobić dużo więcej, zaś sami ochotnicy odkrywali przyjemność z pomagania innym, słabszym czy potrzebującym.

Stowarzyszenie FILMFORUM


stowarzyszenie filmforum


Stowarzyszenie FILMFORUM
jest warszawską organizacją działającą w obszarze kultury i edukacji. Celem programu wolontariatu prowadzonego przez Stowarzyszenie jest umożliwienie młodym ludziom nabycia praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania w kulturze. Wolontariusze zajmują ważne miejsce w strukturze organizacyjnej FILMFORUM - pod okiem doświadczonych managerów kultury rozwijają się w kierunkach takich, jak: PR, marketing, organizacja eventów, fundraising, zarządzanie zespołem. Wolontariusze mają również szansę wykorzystania pozyskanego doświadczenia podczas realizacji własnych przedsięwzięć, zarówno w ramach Stowarzyszenia, jak i poza nim.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

stowarzyszenie interwencji prawnej

Celem Centrum Wolontariatu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej jest zarówno świadczenie bezpośredniej pomocy na rzecz cudzoziemców, jak i podnoszenie świadomości społecznej w zakresie odmienności kulturowej i problemów z nią związanych. Wolontariusze nie tylko pomagają cudzoziemcom w rozwiązywaniu ich codziennych, ale bardzo palących i ważnych problemów, lecz także szerzą wiedzę o problematyce uchodźstwa w urzędach i innych instytucjach, ucząc i uwrażliwiając osoby tam pracujące, by następnym razem były bardziej wyrozumiałe w stosunku do cudzoziemców.

Ochotnicy towarzyszą uchodźcom w trakcie stawiania pierwszych kroków w naszym kraju i pomagają w załatwianiu wszelkich spraw integracyjnych: urzędowych, zdrowotnych, edukacyjnych czy innych, z którymi uchodźcom trudno jest poradzić sobie samodzielnie. Wolontariusze wykonują w SIP-ie różnorodne działania: towarzyszą cudzoziemcom-klientom SIP w wizytach w szpitalach i urzędach, gdzie dokonują tłumaczeń, wykonują także tłumaczenia pisemne dokumentów klientów, organizują rozwojowe zajęcia integracyjne dla dzieci uchodźców i dzieci polskich, pomagają w odrabianiu lekcji dzieciom cudzoziemcom. Pomagają również w biurze SIP w obsłudze klientów - cudzoziemców.

Od dwóch lat Centrum Wolontariatu SIP współpracuje z grupami warszawskich seniorów w ramach projektu "Seniorzy w Wielokulturowej Warszawie", w którym wolontariusze pomagają w organizacji różnorodnych zajęć dla seniorów i cudzoziemców.