Zapraszamy na szkolenie adresowane do warszawskich koordynatorów wolontariatu pt. „Nowe trendy w wolontariacie, jak na nie odpowiadać?”.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną, opisywane przez badaczy, zmiany w sposobie postrzegania wolontariatu przez ochotników. Szkolenie da możliwość przyjrzenia się na ile organizacje uwzględniają te tendencje, jak wpływają one na ofertę pracy, sposób rekrutowania i formy współpracy z wolontariuszami. Będzie to miejsce wspólnej refleksji jak można uwzględnić występujące tendencje w codziennej współpracy z ochotnikami. Zapraszamy koordynatorów, którzy chcą poznać nowe trendy dotyczące podejścia ochotników do pracy wolontariackiej oraz przyjrzeć się sposobom odpowiadania na nie.

Podczas szkolenia uczestnicy i uczestniczki poznają:

  • Nowe trendy obserwowane w wolontariacie.
  • Szanse i wyzwania jakie te trendy stwarzają.
  • Odpowiedź na pytanie - jak nasza organizacja może na nie odpowiedzieć?
  • Sposoby na uwzględnienie trendów w ofercie dla wolontariuszy i organizacji wolontariatu.

Szkolenie skierowane jest do koordynatorów wolontariatu z Warszawy, którzy kierują pracą wolontariuszy i chcą tę wiedzę pogłębić.

Termin i miejsce szkolenia: 24 maja (czwartek) w godzinach 10.00 -15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu przy ulicy Nowolipki 9b.

Prowadzenie: Monika Bełdowska - Trenerka, facylitatorka, coach. Warszawianka. Od 14 lat jest związana z sektorem organizacjami pozarządowymi, szczególnie w zakresie wolontariatu, tworzenia programów wolontariackich i kierowania zespołem ochotników. Pracuje również dla organizacji biznesowych i samorządowych widząc jak kompetencje tych trzech sektorów mogą wzajemnie się uzupełniać. Wspiera osoby i organizacje w sytuacji zmiany, w tworzeniu i wspieraniu pracy zespołów zadaniowych, w partycypacyjnym rozwiązywaniu problemów, planowaniu, wymianie wiedzy i doświadczeń. Posiadaczka Certyfikatu II Stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Osoby zainteresowane szkoleniem, prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 23 maja wypełniając formularz zgłoszeniowy

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udziela pani Joanna Stachurska, pod numerem telefonu 22 635 27 73 wew. 21. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Interesują Cię inne formy wsparcia dedykowane organizatorom wolontariatu w Warszawie? Sprawdź nasze pozostałe propozycje!


Działanie prowadzone jest w ramach projektu „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.