Drodzy Koordynatorzy!

Rozpoczynamy kolejną edycję programu wspierania organizatorów wolontariatu w stolicy w ramach "Ochotników warszawskich". Tegoroczną ofertę wsparcia rozpoczynamy od szkolenia „Formalnoprawne aspekty wolontariatu”.

Czy współpracując z wolontariuszami zastanawialiście się Państwo czy robicie to zgodnie z prawem? A może dopiero myślicie o zaangażowaniu wolontariuszy w swojej organizacji? Jak przygotować się na przyjęcie ochotników? Jakie zapewnić im warunki pracy? W czasie spotkania poznacie odpowiedzi na te i podobne pytania. Zdobędziecie wiedzę, która pozwoli Wam sprawnie przeprowadzić ten proces.

W czasie spotkania poruszone będą m.in. następujące kwestie: kto i gdzie może być wolontariuszem; umowa z wolontariuszem – jakie powinna zawierać elementy; ubezpieczenia wolontariusza – NNW, OC, zdrowotne, koszty związane z wykonywaniem świadczeń przez wolontariusza; rozliczenia wydatków poniesionych przez wolontariusza, podatki a wolontariat; zakres przygotowania wolontariusza do pracy; wartości pracy wolontariusza – jak ją wyliczyć? kwalifikacje wolontariuszy uprawniające ich do podjęcia działań.

Szkolenie skierowane jest do początkujących koordynatorów wolontariatu z Warszawy z m.in. organizacji pozarządowych, placówek publicznych – podmiotów, które zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą zawierać porozumienia z wolontariuszami.

Termin i miejsce szkolenia: 22 marca (czwartek) w godzinach 17.00 - 21.00 w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu przy ulicy Nowolipki 9b.

?>

Prowadzenie: Dariusz Pietrowski- Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Osoby zainteresowane szkoleniem, prosimy o wypełnienie do dnia 21 marca formularza zgłoszeniowego. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udziela pani Joanna Stachurska pod numerem telefonu 22 635 27 73 wew. 21.

Działanie prowadzone jest w ramach projektu „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.