W ciepły weekend września na Krakowskim Przedmieściu stanęło miasteczko pozarządowe. Wzdłuż Alei Wartości ciągnącej się po dwóch stronach ulicy znalazły się namioty, a w nich czekali przedstawiciele ponad 70 inicjatyw społecznych.

Piknik był częścią VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. 8 i 9 września na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się Forum, podczas którego poruszone zostały takie tematy jak prawa kobiet, polityka a trzeci sektor, społeczności lokalne, think-tanki i wiele innych. W tym roku wiodącym tematem VIII OFIPu były wolność i inne wartości. Dlatego organizacje, które wystawiają się w tegorocznej edycji Pikniku opisały, jakimi wartościami kierują się w swoich działaniach – informacje te można było znaleźć na tabliczkach informacyjnych na wszystkich wystawionych namiotach.

W całym wydarzeniu udział brali wolontariusze i wolontariuszki na co dzień związani z innymi instytucjami i organizacjami, takimi jak Amnesty International Polska, Ukraińska Fundacja Charytatywna „Serce do serca”, Muzeum POLIN, Centrum Myśli Jana Pawła II czy Szlachetna Paczka.

ofip2fot. Artur Lamali

Ponad 50 osób wolontarystycznie pomagało przy Forum i Pikniku, mając istotny wpływ na całe wydarzenie. Pomagali oni koordynatorce Pikniku w przyjmowaniu przedstawicieli organizacji wystawiających się, wydawaniu im tablic z nazwami, mocowaniu ich na namiotach wystawienniczych, pomagali w przygotowaniu stoisk poszczególnych organizacji, montowali bramy wejściowe na Piknik, rozdawali ulotki, informowali przechodniów o przebiegu poszczególnych warsztatów i wydarzeń na scenie piknikowej. Wspomagali działania na stoiskach biorąc udział we wszystkich zadaniach, pilnowali aktywności na scenie służąc pomocą i pilnując przestrzegania harmonogramu.

ofip1fot. Artur Lamali 

Przez cały dzień na scenie zlokalizowanej przy hotelu Bristol działało Radio OFIP, spektakularnie prowadzone przez jednego z wolontariuszy, który rozmawiał z przedstawicielami ngo wystawiających się na Pikniku, opowiadających o działalności własnej organizacji oraz o tym, co się aktualnie dzieje na ich stoisku i jak można do nich dołączyć. Widzieliśmy spektakle i koncerty, odbyły się rozmowy o Puszczy Białowieskiej, o działalności na rzecz zwierząt, bezpiecznym podróżowaniu, pokazy pierwszej pomocy. W tym roku na Pikniku poznaliśmy odpowiedzi na pytania: Jak powstaje prąd ze słońca? W jakie gry planszowe grano w XVII wieku? Jak nauczyć się alfabetu Lorma do porozumiewania się z głuchoniewidomymi? Można było obejrzeć film w okularach VR, wziąć udział w warsztatach kryminalnych CSI na miejscu zdarzenia, w konsultacjach, produkcji gadżetów z banerów, posadzić drzewo i zabrać je do domu, posłuchać osób z żywej biblioteki. Projektowano i drukowano w 3D, tańczono i gotowano.

ofip3fot. materiały organizatora

Punkt Informacyjny, zlokalizowany przy wejściu na teren Pikniku od strony hotelu Bristol, prowadzony był przez wolontariuszy, którzy udzielali informacji o przebiegu imprezy, udziale konkretnych organizacji z Warszawy i działających na rzecz warszawian oraz o samym VIII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych. Przy stoisku można było spotkać przedstawicieli organizatora - Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Ponadto wyświetlane były kampanie społeczne z Fabryki Komunikacji Społecznej prowadzącej portal www.kampaniespoleczne.pl oraz Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z programu Watch It!, który służy ułatwianiu współpracy organizacji pożytku publicznego z agencjami reklamowymi.

ofip4fot. materiały organizatora

 

Wszystkim osobom, które były wolontarystycznie zaangażowane w to gigantyczne przedsięwzięcie składamy gorące podziękowania. Dzięki Waszym umiejętnościom oraz chęci dołączenia do naszej inicjatywy tegoroczny Piknik okazał się wielkim sukcesem. Dziękujemy!!!
Zespół VIII OFIP-u

 

Tekst: Katarzyna Sztarbała
Redakcja: Monika Banach