Czy współpracując z wolontariuszami zastanawialiście się Państwo czy robicie to zgodnie z prawem? A może dopiero myślicie o zaangażowaniu wolontariuszy w swojej organizacji? Jak przygotować się na przyjęcie ochotników? Jakie zapewnić im warunki pracy? W czasie szkolenia „Formalnoprawne aspekty wolontariatu” poznacie odpowiedzi na te i podobne pytania. Zdobędziecie wiedzę, która pozwoli Wam sprawnie przeprowadzić ten proces.

Zakres szkolenia
W czasie spotkania, które poprowadzi Dariusz Pietrowski ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie, poruszone zostaną m.in. następujące kwestie: kto i gdzie może być wolontariuszem; umowa z wolontariuszem – jakie powinna zawierać elementy; ubezpieczenia wolontariusza – NNW, OC, zdrowotne, koszty związane z wykonywaniem świadczeń przez wolontariusza; rozliczenia wydatków poniesionych przez wolontariusza, podatki a wolontariat; zakres przygotowania wolontariusza do pracy; wartości pracy wolontariusza – jak ją wyliczyć? kwalifikacje wolontariuszy uprawniające ich do podjęcia działań.

Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do początkujących koordynatorów wolontariatu z Warszawy z min. organizacji pozarządowych, placówek publicznych – podmiotów, które zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą zawierać porozumienia z wolontariuszami.

Termin i miejsce szkolenia
8 września w godzinach 17.00 - 21.00 w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu przy ulicy Nowolipki 9b.

Osoby zainteresowane szkoleniem, prosimy o wypełnienie do dnia 5 września formularza zgłoszeniowego

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udziela pani Joanna Stachurska, pod numerem telefonu 22 635 27 73 wew. 21.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Działanie prowadzone jest w ramach projektu „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.