Jak zakończyć współpracę z wolontariuszem? W jaki sposób wyjść poza schemat „dyplom i czekolada”? I czy sposób żegnania się z wolontariuszami może okazać się inwestycją w przyszłość dla organizacji? W czasie szkolenia „Zakończenie współpracy z wolontariuszem“ poznacie odpowiedzi na te i podobne pytania.

Uczestnicy szkolenia zdobędzą wiedzę, która pozwoli profesjonalnie przeprowadzić proces finalizowania współpracy z wolontariuszem w trzech możliwych sytuacjach:
- wolontariusz sam rezygnuje z pracy,
- organizator rezygnujecie z pracy wolontariusza (np. z powodu złej jakości jego pracy),
- zakończył się projekt, w którym wolontariusz brał udział, i zespół przestaje istnieć.

Podczas spotkania przećwiczymy między innymi przekazywanie informacji zwrotnej, prowadzenie rozmów ewaluacyjnych i oceniających, jak i omówimy typowe błędy popełniane na etapie kończenia współpracy. Wymienimy się również doświadczeniem i najlepszymi praktykami z różnych organizacji.

Szkolenie skierowane jest do koordynatorów wolontariatu z Warszawy, którzy posiadają już pewne doświadczenie w kierowaniu pracą wolontariuszy i chcą tę wiedzę pogłębić. W miarę dostępności miejsc zapraszamy także osoby zaawansowane w pracy z ochotnikami, jak i początkujących.

Na te i inne pytanie dotyczące aktywności osób starszych będzie starać się odpowiedzieć – wspólnie z uczestnikami trener Małgorzata Tur - trenerka i edukatorka z 17 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, posiadająca certyfikat jakości szkoleń 2 stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Małgorzata Tur od lat zarządza zespołami wolontariuszy, obecnie pełniąc funkcję Międzynarodowego Prezesa Service Civil International, globalnego ruchu wolontariackiego na rzecz pokoju. Jej największym projektem na rzecz wolontariuszy była praca w roli ogólnopolskiego Koordynatora ds. Szkolenia Wolontariuszy podczas turnieju UEFA EURO 2012, gdzie jej zadaniem było opracowanie, efektywne wdrożenie oraz ewaluacja programu szkoleń i programu motywacyjnego dla 3.000 wolontariuszy pracujących w Polsce na rzecz turnieju.

Szkolenie skierowane jest do koordynatorów wolontariatu z Warszawy, którzy posiadają już pewne doświadczenie w kierowaniu pracą wolontariuszy i chcą tę wiedzę pogłębić. W miarę dostępności miejsc zapraszamy także osoby zaawansowane w pracy z ochotnikami i jak i początkujących.

Termin szkolenia to 20 czerwca (wtorek) w godzinach 10.00 -14.00 w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu przy ulicy Nowolipki 9b.

Osoby zainteresowane szkoleniem, prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 16 czerwca br. wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udziela pani Joanna Stachurska, pod numerem telefonu 22 635 27 73 wew. 21.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Działanie prowadzone jest w ramach projektu „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.