Zapraszamy do zapoznania się z raportem skróconym z przeprowadzonej w 2023 r. analizy i podsumowania społecznego zaangażowania w pomoc uchodźcom z Ukrainy, jakie miało miejsce w Warszawie w trakcie pierwszych 6 miesięcy od rozpoczęcia wojny w Ukrainie. Badanie zleciliśmy, aby poznać doświadczenia i opinie organizatorów różnego typu wolontariatu na rzecz osób uchodźczych z Ukrainy, tak aby sformułować wnioski na przyszłość w obszarze organizacji zarządzania wolontariatem w sytuacji wystąpienia nagłej, kryzysowej sytuacji na dużą skalę.

Na podsumowanie działań złożyła się:

  • analiza danych zastanych (raportów, opracowań, artykułów),
  • uproszczona analiza dyskursu w mediach internetowych,
  • rozmowy z ekspertami: specjalistami i badaczami analizowanego zjawiska,
  • 41 wywiadów pogłębionych z osobami reprezentującymi 38 podmiotów, które organizowały wolontariat na terenie Warszawy na rzecz osób uchodźczych z Ukrainy.

Analiza i podsumowanie sposobów angażowania, organizacji pracy i działań wolontariuszy oraz organizatorów wolontariatu uczestniczących w działaniach pomocowych dla uchodźców z Ukrainy - raport skrócony

Analizę i podsumowanie zrealizował zespół badawczy MMD Milanowa S.C. na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy.