Wakacje to doskonały moment na rozpoczęcie nowej przygody z wolontariatem. Warszawskie instytucje zapraszają do włączenia się w wydarzenia organizowane w czasie lata i otwierają się na wolontariuszy, którzy chcieliby rozpocząć dłuższą współpracę.


To czas kiedy w roli wolontariusza można poznać działania warszawskich bibliotek, domów kultury, placówek edukacji pozaszkolnej, ośrodków pomocy społecznej, miejsc aktywności lokalnej czy instytucji edukacyjnych. To też okazja do poznanie samych wolontariuszy, którzy organizują wydarzenia letnie dla swojej społeczności lokalnej.


Lipiec - sierpień

Tworzenie ogrodu społecznego na Targówku. W okresie letnim od czerwca do września Centrum Kultury i Aktywności Targówek wspólnie z Domem Kultury Zacisze oraz Szkołą Podstawową nr 58, Szkołą Podstawową nr 42 i XV Liceum Ogólnokształcącym zapraszają warszawiaków do stworzenia ogrodu społecznego. Będzie można zaangażować się w sadzenie i pielęgnację roślin w okresie letnim i wczesnojesiennym. To pierwsze z działań w ramach projektu Wolontariat – to co nakręca mnie do działania. A we wrześniu rusza nabór wolontariuszy do kolejnych działań - z zakresu wolontariatu międzykulturowego i międzypokoleniowego.

 Zdjęcie warsztatów w ogrodzie społecznym CKiA Targowek

Warsztaty dla wolontariuszy działających na Ochocie wzmacniające odporność psychiczną. W wakacje organizatorzy: MAL Grójecka 109, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Ochota, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota, Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” i Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Skrzydłami” zapraszają wolontariuszy do warsztatów w plenerze - land-art i rękodzieło oraz warsztatów ruchowych z technik relaksacyjnych, a we wrześniu do spaceru fotograficznego w naturze i otwartych spotkań w kuchni ze wspólnym gotowaniem. Warsztaty wakacyjne to część działań w projekcie „Razem – wzmocnienie odporności przez współpracę”, trwającym aż do listopada. Celem jest dbanie o odporność psychiczną wolontariuszy.

Plakat promujący projekt "Razem wzmocnienie odporności psychicznej"

Wolontariat międzypokoleniowy w Domu Pomocy Społecznej Budowlani. W ogrodzie letnim i zimowym DPS Budowlani trwają przez całe wakacje do września spotkania mieszkańców DPS z wolontariuszami - uczniami I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego oraz wychowankami Międzyszkolnego Ośrodka Wychowawczego nr 4. Wydarzenia wpisując się w obowiązujący w DPS standard hortiterapii oraz bazując na podejmowaniu aktywności reminiscencyjnych mają na celu aktywizację seniorów do opowiadania historii i wspomnień z lat ich młodości. Wolontariusze notują wspomnienia współpracując z mieszkańcami i ich rodzinami. Na czas prowadzenia działania teren DPS Budowalni będzie otwarty dla społeczności lokalnej w ramach międzypokoleniowej kawy. Mile widziane są rodziny z dziećmi, na które będzie czekała aktywność w ogrodach DPS. Na podstawie wspomnień i powieści mieszkańców DPS i ich rodzin wolontariusze stworzą Opowiadanki. Opowiadanki zostaną zilustrowane pracami uczniów liceum i wychowanków MOW 4 oraz rysunkami dzieci uczestniczących w spotkaniach w Letnim i zimowych ogrodzie DPS. Opowiadanki zostaną wydane oraz rozesłane do zaprzyjaźnionych przedszkoli. Działania prowadzone są w ramach projektu „Słowem! BUDUJEMY mosty międzypokoleniowe” we współpracy z Fundacją Jesteśmy Ludźmi oraz Spółdzielnią Socjalną „Kto rano wstaje”.

Szkolenia dla osób zainteresowanych wolontariatem międzypokoleniowym. W wakacje Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Wawer oraz Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Ochota zaprasza na drugi cykl szkoleniowy „Trening funkcji poznawczych dla warszawskich seniorów”, trwający do listopada. Zaproszenie skierowane jest do osób zainteresowanych wolontariatem międzypokoleniowym, którzy po zakończeniu cyklu szkoleń gotowi są na samodzielne prowadzenie treningów funkcji poznawczych z osobami starszymi. Szkolenia są prowadzone we współpracy z Fundacją Stocznia.

Plakat promujący projekt cyklu szkoleniowego na trenera funkcji poznawczych

Cykl warsztatów dla wolontariuszy młodzieżowych. Wawerskie Centrum Kultury wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 124, Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 216zkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 216, Chrześcijańską Szkołą Podstawową, Chrześcijańskim Liceum Samuel i Młodzieżową Radą Dzielnicy Wawer zaprasza na cykl czterech warsztatów skierowanych do wolontariuszy młodzieżowych, którzy chcą podjąć się działania na rzecz społeczności lokalnej i zdobyć nowe umiejętności. Podczas warsztatów wykorzystujących metodę design thinking młodzi ludzie sprawdzą jakie są potrzeby lokalnej społeczności, oraz zdecydują co i jak należy zrobić. Projekt wykorzystuje metodę nauczania opartą na zaangażowaniu społecznym, która łączy działanie na rzecz społeczności z możliwościami uczenia się przez zaangażowaną w te działania młodzież. Cykl warsztatów przewidziany jest na miesiące sierpień-październik.


Wrzesień

Organizacja pikniku międzypokoleniowego na terenie Centrum Alzheimera w ramach projektu „Wolontariat jako drzewo – symbol siły na pokolenia”. Podczas pikniku planowane jest wspólne sadzenie drzew oraz prezentacja wystawy materiałów promujących wolontariat, stworzonych w czerwcu podczas międzypokoleniowych zajęć integracyjnych z dziećmi z Przedszkola nr 80 oraz Szkoły Podstawowej nr 107.

Spacer po dzielnicy Wesoła i wystawa fotograficzna przygotowana przez wolontariuszy i seniorów zaangażowanych w projekt „Uwaga na korzenie!”. Wydarzenia otwarte dla warszawiaków są finałem projektu organizowanego wspólnie przez Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła, Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Wesoła, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła i Dzielnicową Radę Seniorów. Rolą starszego pokolenia jest podzielenie się wybraną z archiwum domowego fotografią, przedstawiającą dowolne miejsce w Wesołej. Zadaniem rodzin wolontariackich zaangażowanych w projekt jest przeprowadzenie z seniorami wywiadów na temat wybranych zdjęć i historii za nimi stojących, a następnie odwiedzenie sfotografowanych miejsc i wykonanie tam współczesnego zdjęcia i opisu tego miejsca. Z relacji i fotografii powstanie we wrześniu mobilna wystawa. Finałem jest wspólna wycieczka po wskazanych miejscach, w której wolontariusze będą przewodnikami, zakończona wernisażem wystawy. Wycieczce będzie towarzyszyć ogólnodostępny spacer tą samą trasą otwarty dla mieszkańców dzielnicy.

Wolontariacki Turniej Rodzinny w Parku im. J. Polińskiego na Pradze Południe. Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Południe we współpracy ze Szkołą Podstawową Integracyjną nr 135 im. Marii Kownackiej zaprasza do przygotowania turnieju. Będzie to wydarzenie prowadzone przez wolontariuszy i dla wolontariuszy oraz społeczności lokalnej.

Międzypokoleniowy wieczór poezji przy akompaniamencie muzycznym będący jednym z kilku międzypokoleniowych spotkań tematycznych organizowanych we Włochach w ramach projektu „Zawsze Młodzi”. Cykl spotkań trwających do listopada, do których organizacji zaprasza CLIX Liceum Ogólnokształcące im. króla Jana III Sobieskiego, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy, Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa i Przedszkole nr 60 ma na celu wzmocnienie aktywności społecznej starszych mieszkańców dzielnicy Włochy, utrzymywanie ich w dobrej kondycji psychicznej i włączenie ich do życia społecznego. Projekt ma też pobudzić seniorów do zaangażowania się w wolontariat wewnątrzpokoleniowy.

„Ogórkiem po Warszawie” - wspólna wycieczka na Pragę, przybliżająca historię dzielnicy przez pryzmat wspólnoty w działaniu jej mieszkańców, wspólnych spotkań, kultury i tradycji sąsiedzkiej. To pierwszy etap projektu „Idziemy w miasto, rodzinnie!” do którego zapraszają Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus, Dom Kultury „Miś” Ośrodka Kultury „Arsus”, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Montessori oraz Stowarzyszenie Uniwersytetu Trezciego Wieku w Ursusie. Wydarzenie jest wtępem do zaplanowanej na październik debaty „Czy wolontariat rodzinny jest potrzebny instytucji i mieszkańcom?”

Warsztaty plastyczne z dziećmi i rodzinami, których uczestnicy staną się współtwórcami gry dotyczącej historii Wólki Węglowej. To zaproszenie do stworzenia kolejnej części gry terenowej organizowanej przez wolontariuszy dla mieszkańców Bielan. Do projektu zaprasza Miejsce Aktywności Lokalnej STUDNIA wraz z Bielańskim Ośrodkiem Kultury i Szkołą Podstawową nr 273 Szkołą Filialną.


Wakacje to też czas planowania. Część instytucji na wakacje zaplanowała rekrutacje wolontariuszy do swoich projektów.

Wolontariusze mają głos. Do projektu archiwizacji historii mówionej odbywającego się w Rembertowie zaprasza Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów, Rembertowska Akademia Seniora przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów, Rada Seniorów Dzielnicy Rembertów oraz Zespół Szkół nr 74. Główne działanie polega na nagraniu przez wolontariuszy wywiadów z mieszkańcami Rembertowa: zarówno tymi, którzy mieszkają tu od pokoleń jak i nowo przybyłymi, z osobami reprezentującymi lokalne instytucje kultury, stowarzyszenia, władze, lokalne firmy. Tematem wywiadów będzie Rembertów: lokalna historia, osobiste wspomnienia, wrażenia na temat współczesnej dzielnicy, wizje na przyszłość. Wolontariusze będą nagrywać nie tylko wywiady, ale również zbierać dźwięki Rembertowa: komunikaty na stacji PKP, odgłosy ptaków, fragmenty imprez plenerowych: dzielnicowych pikników, pchlich targów, koncertów, imprez sportowych. Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach przeprowadzonych przez Dom Spotkań z Historią oraz w warsztatach dziennikarskich.

Plakat promujący projekt "Wolontariusze mają głos"

Przywództwo i procesy grupowe na pokładzie jachtu – żeglarski weekend szkoleniowy dla koordynatorów wolontariatu”. We wrześniu startuje rekrutacja do październikowego projektu Pałacu Młodzieży organizowanego wspólnie z XIV LO im. Stanisława Staszica oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Warszawie. Działanie adresowane jest do uczniów XIV LO oraz uczestników zajęć Pałacu Młodzieży. Warunkiem udziału w projekcie jest zaplanowanie wolontariackiego działania międzypokoleniowego. Każdy uczestnik po powrocie będzie miał za zadanie zrealizować swój autorski projekt. Instruktorami są dorośli wolontariusze ze Stowarzyszenia Przyjaciół Pałacu Młodzieży, biorącego udział w projekcie.

„Wolontariat w kulturze – Festiwal Młodych Talentów” – do projektu zaprasza młodzież licealną Młodzieżowy Dom Kultury Łazienkowska, LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. A. Fredry, CLXI Liceum Ogólnokształcące im. W. Bartoszewskiego, Związek Literatów Polskich (oddział warszawski), Fundacja Edukacji Międzykulturowej oraz Fundacja Kultury i Sztuki ArtHolding. Projekt zakłada cykl warsztatów dla wolontariuszy w miesiącach wrzesień – grudzień z zakresu specyfiki pracy w kulturze, grafiki, kompetencji dziennikarskich oraz językowo-wydawniczych, które przygotują młodzież do pracy nad publikacją o wolontariacie w kulturze. Materiały do publikacji młodzi ludzie pozyskają pracując przy organizacji wydarzenia o charakterze kulturalno-artystycznym dotyczącym promocji młodych talentów z całej Warszawy.


Wiele instytucji prowadzi też nabór wolontariuszy na działania wakacyjne i długoterminowe. Wśród ofert wolontariatu znajduje się:

Wolontariat dla mieszkańców Dzielnicy Żoliborz – organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz. Wolontariusze potrzebni są do towarzyszenia w spacerach, prowadzenia rozmów wspierających, wsparciu przy sprawach urzędowych, zakupach, spacerach z psem, przy dotarciu do lekarza.

Zdjęcie z pikniku promujące wolontariat w OPS Żoliborz

Wolontariat Podróżniczy w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 8 w Dzielnicy Praga-Północ. Poszukiwane są osoby, które z chęcią opowiedzą o swoich podróżach, pokażą zdjęcia, przekażą cenne informacje młodszym pokoleniom i zachęcą do zwiedzania świata. Wolontariat polega na prowadzeniu wraz z bibliotekarzami spotkań podróżniczych dla małych grup osób lub prowadzeniu kółka podróżniczego.

Wolontariat w sąsiedzkiej społeczności w Miejscu Aktywności Lokalnej Piaskowa 7 na Woli. Wolontariusze będą zaangażowani w prowadzenie działań sąsiedzkich - samodzielnie lub z osobą mającą danego dnia dyżur, opracowanie planu działań sąsiedzkich, współpracę przy popularyzacji miejsca. Wolontariat w MAL daje przestrzeń na autorskie pomysły, a także możliwość włączenia się w dziejące się już inicjatywy.

Prowadzenie zajęć plastycznych oraz rodzinnego klubu planszówek w Mediatece Start-Meta – filii Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany.

Wsparcie przy wydarzeniach kulturalnych w Wawerskim Centrum Kultury Filii Falenica - koncertach, wernisażach wystaw, spektaklach teatralnych. Wolontariusze są angażowani do pomocy w organizowaniu wydarzenia np. sprawdzaniu wejściówek, pomocy w tworzeniu dokumentacji fotograficznej, pomocy technicznej.

Prowadzenie cyklicznych zajęć edukacyjnych w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Praga Północ. Wolontariusze poszukiwani są do prowadzenie warsztatów, spotkań, wykładów dla czytelników z różnych dziedzin wiedzy i dzielenia się swoją pasją: podróżami, fotografią, malarstwem, kolekcjonerstwem oraz prowadzenia zajęć m.in. w ramach klubu gier planszowych, klubu dyskusyjnego, klubu podróżniczego, nauki języków obcych czy obsługi komputera dla seniorów.


Zachęcamy do kontaktu z organizatorami wolontariatu oraz do zapoznania się z aktualnymi ofertami dostępnymi na naszym portalu.