Zarząd Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza do udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2022 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy”.

Tytuł Wolontariusza Roku w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz Grupy Wolontariuszy Roku w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy jest wyróżnieniem honorowym, nadawanym przez Burmistrza Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy szczególnie wyróżniającym się wolontariuszom i grupom wolontariuszy działającym na rzecz osób, instytucji i organizacji z terenu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Konkurs przeprowadzony zostanie w oparciu o regulamin, na podstawie zgłoszeń, które można nadsyłać do dnia 18.11.2022 r., osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu). Ma on na celu promowanie idei wolontariatu oraz docenienie i wyróżnienie osób zaangażowanych w wolontariat. Konkurs nie obejmuje wolontariatu pracowniczego. 

Uczestnicy Gali Wolontariatu w Dzielnicy Włochy stojący na scenie

Wyłonieni Wolontariusze i koła/grupy wolontariatu zostaną uhonorowane w szczególny sposób podczas Gali Wolontariatu 2022, która odbędzie się w Okęckiej Sali Widowiskowej w dniu 3 grudnia 2022 roku o godzinie 15.00. Gala, organizowana już po raz piąty, będzie również wspaniałą okazją do podziękowania wszystkim wolontariuszom za ich nieocenioną pomoc, poświęcony czas oraz zaangażowanie. 

Każda praca Wolontariuszy jest warta docenienia, dlatego, poza formularzami zgłoszeniowymi, do dnia 18.11.2022 roku można przesyłać listy wolontariuszy i kół/grup wolontariatu, zaangażowanych w poszczególnych instytucjach, placówkach oświatowych oraz organizacjach pozarządowych, dla których przygotowane zostaną dyplomy. 

Uczestnicy Gali Wolontariatu w Dzielnicy Włochy stojący na scenie

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Konkursu, w tym regulamin oraz karta zgłoszeniowa, znajdują się na portalu m.st. Warszawy.