Celem konkursu jest promocja wolontariatu oraz docenienie roli koordynatorów wolontariatu, którzy na co dzień pracują z wolontariuszami, kierują ich pracą, wspierają, pomagają dokonywać właściwych wyborów w podejmowaniu aktywności wolontariackiej, oraz mają nieoceniony wkład w działania organizacji, której prowadzą wolontariat. Przedstawiamy laureatów tegorocznej edycji!

 

I miejsce

Jakub Nowak – Pogotowie Harcerzy i Harcerek ZHR

Jakub Nowak z dyplomem za zajęcie I miejsca w konkursie Koordynator Wolontariatu 2020

Jakub podjął wyzwanie zorganizowania i koordynowania wolontariatu w obliczu panującej pandemii. Kieruje pracą rzeszy (ponad 500) wolontariuszy, którzy niosą pomoc i wsparcie seniorom i innym potrzebującym osobom. Wykazał się nie tylko dużym talentem logistycznym, ale jest także jest świetnym liderem, który angażuje często nieznanych sobie ludzi do wspólnego działania. Jest przykładem na to, że koordynator to osoba, która potrafi zagospodarować dobro i chęć działania drzemiące w wolontariuszach.

O Jakubie Nowaku mówi Eryk Malepszak, wolontariusz Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR

Jakub Nowak jest koordynatorem wszechstronnym, potrafiącym aktywnie współpracować z Wolontariuszami w łatwych i trudnych oraz wymagających przedsięwzięciach. Wykazuje się innowacyjnymi pomysłami, jest oddany i odpowiedzialny za swoich podopiecznych oraz za wynik zamierzonych działań Pogotowia ZHR. Wspiera osoby zaczynające pracę wolontariacką, z cierpliwością szkoli, instruuje i wdraża nowych Ochotników gotowych do pomocy, obowiązkowo przedstawia warunki bezpieczeństwa, uprzedza o nieprzyjemnych konsekwencjach (tu oczywiście z dozą stanowczości). To człowiek pełen wyobraźni i świadomości drogi, która jest przed Wolontariuszem do przejścia, jeśli ten odpowiednio zaangażuje się. Jakub jest empatyczny, uważny na drugiego człowieka, wzmacnia, wierzy w cel, wierzy, że uda się. Obiektywnie ocenia sytuację. Dzieli się swoimi przemyśleniami. Jest sojusznikiem, który ufa Wolontariuszom w momencie rozdzielania zadań. Jest w swojej pracy i pasji pomagania autentycznie obecny, koncentruje się na „tu i teraz”. I nie opuszcza go pozytywne nastawienie nawet, kiedy pojawiają się problemy. Jako koordynator docenia podejmowane działania Wolontariuszy i motywuje Ich po ciężkim dniu pracy charytatywnej do podjęcia chęci pomocy kolejnego dnia. Zarządza raczej decydując wspólnie, aby każdy miał swój udział w całokształcie całego projektu pomocy. Plan jego dnia wypełnia wiele obowiązków związanych także ze współpracą z przedsiębiorcami, sponsorami, darczyńcami, którzy ofiarowują swoją pomoc, dostarczając żywność, środki ochrony osobistej, usługi, narzędzia, materiały, a wszystko po to, aby dary mogły w bezpieczny sposób trafić w ręce potrzebujących za sprawą Wolontariuszy. Do jego obowiązków należą jeszcze prowadzenie dokumentacji z przedsiębiorcami i instytucjami, pilnowanie kwestii formalnych: umów wolontariackich, ubezpieczeń; dbanie o prawidłowy przepływ informacji i dobre relacje w zespołach, przeprowadzanie spotkań okresowych oraz ewaluacji pracy wolontariuszy. Często zastanawiam się, czy aby na pewno doba Jakuba nie jest o kilka godzin dłuższa od mojej.


II miejsce

Oleg Samoilenko – Armia Zbawienia

Oleg Samoilenko z dyplomem za zajęcie II miejsca w konkursie na Koordynatora Wolontariatu 2020 r.

Oleg to koordynator, który jest dowodem, że dobry przykład pociąga za sobą innych. Swoją pracą przypomina, że jednym z fundamentów skutecznych działań koordynatora wolontariatu jest dobra relacja z wolontariuszami. Oleg jest z nimi w ciągłym kontakcie, motywuje i docenia daje narzędzia do działania. Po prostu pomaga im pomagać.

Oleg Samoilenko:

Bardzo lubię być wolontariuszem, bo to zawsze nowe możliwości, ciekawe znajomości i szansa na to, żeby sprawić, aby ten świat stał się lepszym miejscem. Wiem też, jak ważne jest, kiedy masz dobrego koordynatora, który cię wspiera i prowadzi. W Armii Zbawienia od dawna koordynuję pracę wolontariuszy, którzy do nas się zgłaszają. Piszę do nich, dzwonię, spędzam z nimi dużo czasu, kiedy razem prowadzimy jakieś wydarzenie dla dzieci oraz osób starszych lub organizujemy zbiorki ubrań. Dla mnie każdy z naszych wolontariuszy jest mi bliski, jak moje dziecko, a jednocześnie to jest moim przyjacielem. Wierzę że razem tworzymy wspólne dobro. Wiem też, że bez pomocy wolontariuszy nic by nie było możliwe.

Dominika – wolontariuszka Armii Zbawienia:

Poznałam Olega, kiedy wysłałam swoje zgłoszenie na wolontariat do Armii Zbawienia. Dostałam odpowiedź i od razu poczułam, że chce tam pomagać, bo Oleg umie zmotywować do czegoś dobrego. Razem zorganizowaliśmy wiele wydarzeń dla ubogich rodzin oraz jeździliśmy z paczkami do seniorów podczas wiosennego lockdownu. Oleg jest bardzo miłym i wrażliwym człowiekiem, który traktuje wszystkich wolontariuszy, jak swoich przyjaciół.


III miejsce

Agnieszka Krajnik – Provident Polska S.A. 

Pani Agnieszka Krajnik odbierająca dyplom za zajęcie III miejsca w konkursie Koordynator Wolontariatu 2020

Agnieszka jako koordynatorka wolontariatu pracowniczego zachęca pracowników do wspólnego działania na rzecz wielu inicjatyw, ale także wspiera ich inicjatywę do samodzielnego tworzenia projektów przez co wzmacnia ich motywację i daje poczucie sprawczości w sprawach, które uznają za społecznie ważne. Agnieszka Krajnik – jako koordynatorka wolontariatu pracowniczego zachęca pracowników do wspólnego działania na rzecz wielu inicjatyw, ale także wspiera ich inicjatywę do samodzielnego tworzenia projektów, przez co wzmacnia ich motywację i daje poczucie sprawczości w sprawach, które uznają za społecznie ważne.

Agnieszka Krajnik o swojej pracy:

Jako koordynator wolontariatu wspieram organizacyjnie wolontariuszy. Przygotowuję komunikację dotyczącą programu, min. plakaty i SMSy. Promuję najbardziej aktywnych wolontariuszy i zrealizowane projekty w zewnętrznych i firmowych mediach: intranet, portal dla Doradców Klienta oraz aplikacja MyNews dla działu sprzedaży, profil „Tak! Pomagam” na FB oraz artykuły w mediach. Jestem także odpowiedzialna za rozliczenie przyznanych grantów i zarządzanie budżetem przeznaczonym na „Tak! Pomagam”. Przygotowuję również podsumowanie każdej edycji programu. Poszerzam także stale swoją wiedzę z zakresu wolontariatu pracowniczego. Uczestniczę w konferencjach i webinarach poświęconych wolontariatowi. Zdobytą wiedzę wykorzystuję w codziennej pracy. Najważniejsze we współpracy z wolontariuszami jest wzajemne zaufanie i koleżeństwo. Możemy na siebie liczyć i to jest podstawa udanej współpracy. Największą radość sprawia mi kontakt z wolontariuszami. Rozmowy, wspólne planowanie działań i obserwowanie jak z pomysłu, który wydaje się czasami trudny do zrealizowania wyrasta duży projekt. Doskonałym przykładem jest Provident Run – firmowy bieg charytatywny, który wymyślił i wprowadził w życie nasz wolontariusz. Dzięki jego zaangażowaniu odbyły się już trzy biegi, tegoroczny wirtualnie. Cały dochód z imprezy został przekazany na rzecz Fundacji Gajusz. Cieszy mnie także, że informacje o działaniach wolontariackich cieszą się dużym zainteresowaniem w naszych mediach firmowych. Newsy o zrealizowanych projektach mają dużą liczbę komentarzy i polubieni. Cieszę się także, że w działania wolontariackie angażuje się cały nasz zarząd.

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Poznaj organizacje i instytucje, które otrzymały w tym roku wyróżnienia za najlepsze oferty dla wolontariuszy w ramach konkursu "Pokaż się z dobrej strony"!

 

Konkurs realizowany jest przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie w ramach działania „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.