Projekt „Ochotnicy warszawscy”, realizowany przez Urząd m.st. Warszawy, to różnorodne działania na rzecz rozwoju wolontariatu w Warszawie. Od lat ważny element projektu stanowi bezpłatna oferta szkoleń i superwizji dla wolontariuszy oraz organizatorów wolontariatu, która jest realizowana we współpracy z partnerami - Fundacją Szkoła Liderów, Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu, Fundacją Civis Polonus oraz Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Kopia Dodaj trochę treści 74


DLA WOLONTARIUSZY

  • Miejska oferta szkoleń dla wolontariuszy

Wielu wolontariuszy chce poszerzać swoje kompetencje – nie tylko po to, by lepiej wykonywać powierzone zadania, ale także dla osobistego rozwoju. Dlatego Urząd m.st. Warszawy zaprasza do bezpłatnego korzystania z propozycji wsparcia i rozwoju dla wolontariuszy. Ich formy zostały dopasowane do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa – wolontariusze mogą uczestniczyć w spotkaniach oraz szkoleniach online, bez konieczności wychodzenia z domu. 

Każdy wolontariusz działający w Warszawie, może, poprzez szkolenia, pogłębić swoją wiedzę oraz nabyć nowe umiejętności. W dotychczasowych edycjach szkoleń uczestniczyły już setki wolontariuszy z całej Warszawy. Wychodząc naprzeciw obecnym potrzebom szkolenia zostały dopasowane do warunków funkcjonowania w czasach pandemii. Zaplanowane zostały szkolenia dotyczące m.in.: uważności i dbania o siebie w pracy online, sposobów na wspieranie skutecznej komunikacji w dobie zmian, budowania zaangażowania czy budowania osobistej efektywności.

Więcej informacji.

  • Oferta szkoleń i wsparcia dla wolontariuszy placówek i organizacji opiekuńczo-leczniczych #WspierajDobrze

Na szczególne wsparcie w ramach projektu Ochotnicy warszawscy mogą liczyć wolontariusze, którzy na co dzień współpracują z placówkami opiekuńczo-leczniczymi, medycznymi oraz ci, których zadania wiążą się ze wsparciem osób szczególnie narażonych na ryzyko rozwinięcia ciężkiej postaci choroby COVID-19.

Działania na rzecz drugiego człowieka wymagają odpowiedniego przygotowania zarówno na poziomie kompetencji i świadomości, dlatego zaplanowano szkolenia m.in. z kompetencji miękkich czy specyfiki pracy z osobami starszymi. Dla wolontariuszy w tym obszarze przewidziano także superwizje podczas których będą mogli przyjrzeć się swoim doświadczeniom, poszukać odpowiedzi na pytania, które rodzą się podczas pracy z podopiecznymi i porozmawiać o dbaniu o siebie. Superwizje obejmują spotkania zarówno grupowe, jak i indywidualne. 

Więcej informacji.


DLA KOORDYNATORÓW I ORGANIZATORÓW WOLONTARIATU

  • Szkolenia i wsparcie dla organizatorów wolontariatu

W ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” na różnorodne wsparcie mogą liczyć także warszawscy organizatorzy wolontariatu. To z myślą o nich od kilku lat realizowane są szkolenia, spotkania branżowe, debaty, poradnictwo i konsultacje indywidualne, a także mentoring, superwizje i dwa konkursy. Uczestniczą w nich koordynatorzy wolontariatu oraz inne osoby związane z organizacją pracy wolontariuszy – zarówno początkujący, poszukujący sprawdzonych rozwiązań, jak i osoby doświadczone, chcące zgłębić wybrane zagadnienia i poznać nowe trendy. Korzystanie z różnorodnej oferty wsparcia pozwala zarówno na rozwój indywidualnych kompetencji koordynatorów, jak i możliwości działań podmiotu, która współpracuje z wolontariuszami. Rokrocznie, z form wsparcia korzysta przeszło 500 osób.

Więcej informacji.

  • Programy rozwoju wolontariatu dla instytucji miejskich - bibliotek, domów kultury, szkół, placówek opiekuńczo-leczniczych 

Specjalne działania obejmują także rozwój wolontariatu w instytucjach miejskich – m.in. bibliotekach, domach kultury czy domach pomocy społecznej. Instytucjom dedykowane są programy edukacyjne, w wyniku których otwierają się one współpracę z wolontariuszami, a ich pracownicy uzyskują kompetencje do organizacji wolontariatu. Współpraca z wolontariuszami staje się ważną częścią działania wielu instytucji. W działaniach bierze udział 50 bibliotek, 23 domy kultury, 5 domów pomocy społecznej i Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze.

Oddzielne, specjalistyczne wsparcie dedykowane jest także szkołom i nauczycielom - koordynatorom szkolnych kół wolontariatu.

Więcej informacji. 


Kopia Dodaj trochę treści 77


Wspomniane działania – elementy projektu „Ochotnicy warszawscy” są realizowane przez Urząd m.st. Warszawy oraz partnerów: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie, Fundację Szkoła Liderów, Fundację Civis Polonus oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ORAZ ZASADY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIA I WYDARZENIA MOŻNA ZNALEŹĆ W ZAKŁADCE "WYDARZENIA I SZKOLENIA".