Instytucje opiekuńczo-lecznicze mają duży potencjał do współpracy z wolontariuszami. Są obecne na terenie wielu dzielnic Warszawy, a środowisko ekspertów, wiedza i doświadczenie instytucji – wpływają na ich atrakcyjność. Dużą inspiracją do działania na rzecz mieszkańców stanowi również infrastruktura oraz zaplecze budynków, jakimi dysponują.

Dostrzegając potencjał instytucji opiekuńczo-leczniczych kontynuujemy realizację programu rozwoju wolontariatu w warszawskich domach pomocy społecznej i Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym. W programie biorą udział Centrum Alzheimera, DPS „Pod Brzozami”, DPS „Syrena”, DPS „Na Bachusa”, DPS „Leśny” oraz SCOL. Program obejmuje działania edukacyjne i sieciujące dla koordynatorów wolontariatu, pracowników i kadry kierowniczej oraz wsparcie w rozwoju współpracy z wolontariuszami.

Ważnym elementem programu był cykl szkoleń dla koordynatorów wolontariatu, który zakończył się 28 sierpnia 2019 r. Pierwsze szkolenie poprowadziła Marta Dermańska. Tematem spotkania były formalno-prawne aspekty organizacji wolontariatu. Tego dnia uczestnicy mogli również poznać działania Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" oraz dowiedzieć się czegoś więcej na temat założeń Punktu wolontariatu senioralnego i specyfiki pracy z osobami starszymi.

Projekt bez tytułu 36 Projekt bez tytułu 44

Tematem drugiego szkolenia była promocja oferty wolontariatu i rekrutacja. Pod okiem Barbary Rogalskiej uczestnicy poznawali m.in. etapy rekrutacji wolontariuszy. Natomiast w efekcie pracy grupowej powstały pomysły na promocję oferty wolontariatu oraz ponad 30 potencjalnych zadań, jakie mogą wykonywać ochotnicy. Były to zadania opierające się zarówno na indywidualnym kontakcie z mieszkańcami, jak i działania grupowe, które mogą uatrakcyjnić ofertę społeczno-kulturalną instytucji.

Tego dnia nie zabrakło również sieciowania i wzajemnej inspiracji. Dzięki obecności Olgi Lesiak z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy oraz Marcina Świderskiego z Biblioteki Publicznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, uczestnicy poznali doświadczenia z wdrażania idei wolontariatu w stołecznych instytucjach.

 MG 0764 1

Trzecie - ostatnie - szkolenie dotyczyło obszarów związanych z bieżącą współpracą z wolontariuszami. Karolina Kłosińska zaprosiła uczestników do wspólnej refleksji nad motywacjami, jakie łączą wolontariuszy. Ten etap pozwolił uczestnikom na stworzenie propozycji działań dedykowanych wolontariuszom, dzięki którym możliwe jest docenienie ich zaangażowania oraz współpraca w przyjemnej atmosferze. Uczestnicy zastanawiali się również na sposobami wprowadzania wolontariuszy do instytucji, a także nad komunikacją i motywowaniem do dalszych działań. 

Spotkanie dopełniła prezentacja dobrych praktyk organizacji pozarządowych. Swoje doświadczenia z koordynacji wolontariatu przedstawiły Hanna Porczyk i Zuzanna Kubiak z Fundacji AVALON, która realizuje projekt AVALON EXTREME i Iwona Miller z Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa.

Po cyklu szkoleń i inspirujących spotkań, instytucje kontynuują współpracę z mentorami, w wyniku której powstaną indywidualne programy wolontariatu zgdne z potrzebami i możliwościami placówek. Dalsza realizacja programu to wydatkowanie grantów finansowych na rozwój wolontariatu, udział w spotkaniach sieciujących i podsumowanie kilkumiesięcznej współpracy. 


Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowania i realizację szkoleń dla koordynatorów wolontariatu w DPS i SCOL:

Dominice Witkowskiej, Lechowi Uliaszowi i Wolontariuszkom Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"

Oldze Lesiak z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Marcinowi Świderskiemu z Biblioteki Publicznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Hannie Porczyk, Zuzannie Kubiak z Fundacji AVALON

Iwonie Miller z Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa


Program rozwoju wolontariatu w warszawskich domach pomocy społecznej i Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym jest realizowany przez miasto stołeczne Warszawa w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”.


Zachęcamy do śledzenia relacji z kolejnych etapów programu poprzez aktualności oraz profil Ochotników warszawskich na FB.

Zobacz także pełną ofertę wsparcia dla organizatorów wolontariatu w Warszawie.