Ochotnicy-pracownicy to osoby, które poza pracą w Urzędzie m.st. Warszawy chcą zaangażować się w pomoc innym również w swoim wolnym czasie. W ramach wolontariatu pracowniczego mogą zgłosić swój projekt i zrealizować go z pomocą innych pracowników Urzędu. Gdy tylko zauważyłam ogłoszenie wolontariatu pracowniczego pomyślałam, że powinniśmy się włączyć. Sama od lat współpracuję z organizacjami pozarządowymi, a wśród koleżanek i kolegów z pracy spotkałam kilku społeczników. Zgłosiliśmy swój pomysł.

W ramach wolontariatu pracowniczego zdecydowaliśmy się zaktywizować mieszkańców Warszawy w wieku 60+. Postanowiliśmy wzmocnić te osoby, dać im szansę aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Myślę, że z powodzeniem udało się zrealizować ten cel, a nawet zrobić nieco więcej. Efektem naszego zaangażowania są 4 przeprowadzone wydarzenia: gra terenowa po Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, wycieczka po Targówku i Białołęce, wyjście kulturalne do kina i teatru oraz spotkanie z Powstańcami Warszawskimi. W przeprowadzeniu pierwszej aktyności, czyli gry terenowej na Nowolipiu wspierali nas seniorzy-wolontariusze z tej placówki. Jak im się podobało?

Opinia seniorów-wolontariuszy dotycząca działań pracowników Urzędu Miasta jest bardzo pozytywna.. W ich poczuciu wolontariacko wsparli grę terenową, a z pozostałych wydarzeń skorzystali jako uczestnicy. Aktywności te wsparły różnorodność działań, w jakie angażują się seniorzy-wolontariusze, dały przestrzeń dla nowych zespołowych działań, co zawsze ma wartość konsolidującą grupę; pozwoliły na poznanie urzędników i dały pole do działań międzypokoleniowych.Dominika Witkowska z Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”.

01 cam nowolipie

fot. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"

Kolejnym zrealizowanym wydarzeniem była wycieczka edukacyjna z Fundacją Ave, w ramach której podróżowaliśmy „Wehikułem czasu przez Targówek i Białołękę”. Udało się połączyć wszystkie pokolenia i różne grupy społeczne. W naszej magicznej podróży wzięli udział seniorzy, rodzice z dziećmi, opiekunki środowiskowe. Przy organizacji tego typu przedsięwzięcia ważna była empatia przewodnika i pomoc wolontariuszy. Nagłośnienie w autokarze pozwoliło aktywnie uczestniczyć w wycieczce również osobom, które miały problemy z poruszaniem się, a sposób prowadzenia narracji umożliwił pełne zaangażowanie się uczestników. Wolontariusze pomagali osobom z niepełnosprawnością. Jak ocenia udział w projekcie opiekunek i seniorów Joanna Jaroszek z Domu Pomocy Społecznej „Chemik”?

Zarówno nasi podopieczni jak i biorący udział pracownicy DPSu byli bardzo zadowoleni, że ktoś o nich pomyślał. To było jak nagroda za wytężoną pracę, dająca wytchnienie i pozwalająca na relaks. Uczestnicy czuli, że są częścią jakiejś całości, wspólnoty co było dla nich bardzo ważne, gdyż wielu z nich na co dzień czuje się samotnymi.

02 wycieczka

fot. Fundacja Ave

Na tym nie poprzestaliśmy. Zorganizowaliśmy też wyjście do kina i do teatru. Dla niektórych uczestników to był najważniejszy element projektu. Małgosia Nawrot, jedna z wolontariuszek i koordynatorek działań powiedziała:

Udział w projekcie wolontariatu pracowniczego przyniósł wiele radości i korzyści opiekunom osób starszych, jak i osobom starszym. Mogli wyjść z domu i aktywnie uczestniczyć w kulturze, na co dzień ze względów głównie finansowych dla nich niedostępnej, a także poznać nowe osoby. Pan Zygmunt mógł zabrać swoją narzeczoną na atrakcyjne randki. Opiekunka osób starszych Pani Marta mogła ciekawie spędzić czas na wycieczce po Białołęce zarówno ze swoimi podopiecznymi jak i dziećmi, łącząc pracę zawodową ze spędzaniem czasu z rodziną. W czasie realizacji projektu nawiązały się również relacje między uczestnikami, które miejmy nadzieję zaowocują w przyszłości i sprawią, że nie będą już samotni, a poczują się zaopiekowani.

Dla mnie osobiście najważniejszym elementem projektu było to, co wydarzyło się na końcu. Gdy tylko rzuciłam pomysł, żeby coś jeszcze zorganizować zgłosili się kolejni pracownicy Urzędu Miasta, dla których ważna jest idea wolontariatu. Sylwia Mikulec z naszego biura zaprosiła swoje syna wraz z uczniami z liceum, a Ania Wąsik zaangażowała Powstańców Warszawskich. Dzięki temu zorganizowaliśmy wspólnymi siłami pełne wzruszeń spotkanie międzypokoleniowe, które na długo pozostanie w naszej pamięci.

03 powstancy

fot. Iwona Przybyła

Poza ochotnikami-pracownikami w naszym projekcie wzięli udział uczestnicy projektów społecznych, prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy: „Z@opiekowani” i „Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku”.

Tekst: Iwona Przybyła - urzędniczka, wolontariuszka w programie wolontariatu pracowniczego Urzędu m.st. Warszawy