W listopadzie 23 warszawskie domy kultury zakończyły intensywny 8-miesięczny proces pracy nad rozwojem wolontariatu w swoich instytucjach.

Program rozwoju wolontariatu w domach kultury realizowany przez Ochotników warszawskich oraz Fundację Szkoła Liderów obejmował:

 • 4 szkolenia dla koordynatorów wolontariatu (łącznie 24h)
 • 23 spotkania w instytucjach z zespołami domów kultury
 • 23 granty w wysokości 4000 zł na rozwój wolontariatu
 • Ogłoszenia promujące wolontariat w domach kultury
 • Opracowanie programów rozwoju wolontariatu w poszczególnych instytucjach

dk 2018 prezentacja

Dzięki udziałowi w programie domy kultury zyskały okazję na otworzenie się na potrzeby i pomysły mieszkańców swojej okolicy. Współdziałając wraz z wolontariuszami w ostatnich miesiącach w domach kultury odbyły się takie akcje jak: Happening plenerowy „Rembertów dla Niepodległej”, Międzypokoleniowy Piknik „Zielony Ursynów wczoraj i dziś”, Dzień Dziecka, Dzień Sąsiada, Street Art Day – Dzień dla młodzieży, wolontariacko-sąsiedzkie spotkanie „Kundel z Gibalaka” czy tworzenie ogrodu społecznościowego. Wolontariusze okazali się bardzo ważnym wsparciem dla najróżniejszych przedsięwzięć - organizowali gry terenowe, pikniki sąsiedzkie, zajmowali się opieką nad gośćmi i artystami, wspierali instruktorów, prowadzili zabawy z dziećmi, opowiadali dzieciom bajki międzykulturowe.

14 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie podsumowujące cały program w gościnnych wnętrzach Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Koordynatorzy wolontariatu i dyrektorzy domów kultury wspólnie zastanawiali się co jest kluczowe w rozwijaniu wolontariatu w instytucjach kultury, aby wolontariat przyczyniał się do poszerzenia oferty działań domów kultury, był wsparciem pracowników i dawał szansę na pełniejszą realizację misji domów kultury. Uczestnicy zarekomendowali instytucjom, które chcą rozwijać u siebie wolontariat, aby:

 • komunikować otwartość instytucji na współpracę z wolontariuszami,
 • zadbać o atrakcyjną ofertę wolontariatu, która przyciągnie dobrych wolontariuszy,
 • pamiętać, że zaangażowany koordynator wolontariatu w danej instytucji to klucz do sukcesu - ważne, aby była to osoba uważna na potrzeby ludzi,
 • przygotować pracowników do współpracy z wolontariuszami, tak żeby byli oni świadomi czym jest wolontariat i jaka jest rola wolontariuszy w instytucji,
 • zagospodarować czas na efektywną rekrutację wolontariuszy,
 • wspólnie z wolontariuszem określić jego zadania,
 • dać wolontariuszom przestrzeń na własną inicjatywę,
 • zapewniać wolontariuszom szkolenia i warsztaty, jako formę docenienia ich pracy i kompetencji, ale też okazję do intergracji z innymi wolontariuszami,
 • docenianiać, zauważać, wyrażać wdzięczność – to podstawy dobrej relacji z wolontariuszami.

dk 2018 grupy

DK 2018 wszscy

W wielu warszawskich domach kultury wolontariat w ciągu ostatnich miesięcy nabrał mocy.

Serdecznie gratulujemy i życzymy domom kultury oraz ich wolontariuszom jak najwięcej satysfakcji z dalszej wspólnej pracy!

Już niedługo poinformujemy o kolejnej edycji programu, zaplanowanej na 2019 rok.