Program rozwoju wolontariatu w warszawskich teatrach realizujemy od 2023 roku. Zwracamy uwagę na to, że teatry to nie tylko miejsca łączące ludzi, którzy chcą być bliżej sztuki i kultury. To również przestrzeń do rozwoju aktywności społecznej.

Misja realizowana na co dzień przez teatry, w tym ich działania edukacyjno-społeczne stanowią przestrzeń dla projektów wolontariackich. Wolontariat w teatrach świadczy o otwartości tych instytucji na pomysły i współpracę z mieszkańcami.   

Od 2023 roku do programu rozwoju wolontariatu w warszawskich teatrach przystąpiło 9 miejskich instytucji:

  • Teatr Ateneum,
  • Teatr Lalek Guliwer,
  • Teatr Muzyczny ROMA,
  • Nowy Teatr,
  • Teatr Rampa,
  • TR Warszawa,
  • Teatr Studio,
  • Teatr Współczesny,
  • Teatr Żydowski

Grupa uśmiechniętych ludzi machających do kamery

"Program rozwoju wolontariatu w teatrach m.st. Warszawy" składa się z dwóch etapów:

Etap I programu szkoleniowego realizowany był w 2023 roku. Celem tego etapu było przygotowanie instytucji do współpracy z wolontariuszami oraz realizacja pierwszych pilotażowych projektów wolontariackich. Etap II programu szkoleniowego realizowany jest w 2024 roku. Celem II etapu jest doskonalenie modelu współpracy z wolontariuszami.

Przebieg programu 

Dzięki programowi instytucje mogły opracować indywidualne plany działania, oraz zdobyć wiedzę na temat zagadnień formalno-prawnych czy też dobrych praktyk organizacji wolontariatu. 

Oprócz szkoleń każda z dziewięciu instytucji otrzymała wsparcie finansowe przeznaczone na promocję i wdrażanie wolontariatu. Pracownicy teatrów uczestniczyli również w wizytach studyjnych. Wizyty studyjne odbyły się w instytucjach, które z dużym powodzeniem realizują u siebie wolontariat - w Pawilonie Architektury Zodiak, Muzeum Narodowym, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Warszawy. Dzięki temu teatry mogły nie tylko obserwować rozwiązania praktykowane w innych instytucjach, ale także zainspirować się w kontekście rozwoju wolontariatu u siebie. 

Co prawda warszawskie teatry dopiero są na początku swojej drogi z wolontariatem, ale to nie znaczy, że już nie podejmują wielu działań. Instytucje miejskie, które przystąpiły do programu pod koniec 2023 roku mogły się pochwalić zrekrutowaniem około 50 nowych wolontariuszy. A będzie już tylko lepiej!

Realizatorem programu w 2023 roku była Fundacja Civis Polonus.

Więcej na temat wolontariatu w teatrach warszawskich dowiesz się z poniższych artykułów:


W ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" prowadzimy również programy wsparcia rozwoju wolontariatu w domach kultury, instytucjach opiekuńczo-leczniczychbibliotekach, szkołach oraz placówkach edukacji pozaszkolnej.


Chcesz wiedzieć więcej o wolontariacie w Warszawie? Polub już dziś profil "Ochotnicy warszawscy"!

Zobacz także pełną ofertę wsparcia dla organizatorów wolontariatu.