Program rozwoju wolontariatu w warszawskich domach pomocy społecznej jest realizowany od 2018 r. Obejmuje działania edukacyjne i sieciujące dla koordynatorów wolontariatu, pracowników i kadry kierowniczej oraz wsparcie w rozwoju współpracy z wolontariuszami. 

W pilotażowej edycji programu wzięły udział 3 instytucje: Centrum Alzheimera, DPS „Pod Brzozami” oraz DPS „Syrena”. W II edycji programu objętych działaniami zostało łącznie 5 domów pomocy społecznej. Dwie nowe instytucje to DPS „Leśny” oraz DPS „Na Bachusa”. 

Charakterystyka instytucji biorących udział w programie:

  • Centrum Alzheimera - DPS oraz dzienny dom pobytu dla osób z chorobami z zakresu zespołu chorób otępiennych,
  • DPS „Pod Brzozami” - placówka przeznaczona dla osób starszych,
  • DPS „Syrena” - placówka przeznaczona dla osób starszych,
  • DPS „Leśny” - placówka o profilu psychiatrycznym, jedyna placówka tego typu działająca na terenie m.st. Warszawy,
  • DPS „Na Bachusa” - placówka przeznaczona dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Koontynuacja współpracy z placówkami, które wzięły udział w I edycji programu, opiera się na wsparciu koordynatorów wolontariatu w opracowaniu i realizacji rocznych planów współpracy z wolontariuszami oraz uczestnictwie w działaniach sieciujących. 

Placówki, które dołączyły do programu w 2019 r. przejdą kompleksowy proces wdrażania wolontariatu w instytucji, na który składać się będą: spotkania konsultacyjne dla koordynatorów wolontariatu i personelu, opracowanie własnych programów wolontariatu, udział w działaniach sieciujących oraz w trzech 6-godzinnych szkoleniach z zakresu: 

  • aspektów formalno-prawnych organizacji wolontariatu,
  • rekrutacji i promocji oferty wolontariatu w DPS,
  • współpracy z wolontariuszami (ustalenie zasad, przygotowanie do pracy, komunikacja i motywowanie).

Ponadto każdy DPS otrzyma grant finansowy na promocję i rozwój wolontariatu w placówce. Program realizowany w 2019 r. będzie trwał od maja do grudnia.

Program rozwoju wolontariatu w warszawskich domach pomocy społecznej jest realizowany przez miasto stołeczne Warszawa w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”.

 


Więcej o specyfice wolontariatu w DPS w wywiadzie z Marcinem HakielemMarcin Hakiel: "Wolontariat w Centrum Alzheimera daje mi przyjemność"

Poznaj oferty wolontariatu w placówkach, które wzięły udział w I edycji programu: Centrum Alzheimera, DPS Syrena, DPS Pod Brzozami.Zapraszamy do śledzenia aktualności oraz profil Ochotników warszawskich!

Zobacz także pełną ofertę wsparcia dla organizatorów wolontariatu.