Oferta szkoleń i wsparcia dla wolontariuszy placówek i organizacji opiekuńczo-leczniczych

Działania na rzecz drugiego człowieka wymagają odpowiedniego przygotowania zarówno na poziomie kompetencji, świadomości, jak i gotowości emocjonalnej. Program jest odpowiedzią na potrzebę zadbania o wolontariuszy, którzy dobrowolnie angażują się w pomoc chorym, osobom z niepełnosprawnością i potrzebującym. Ideą programu jest dążenie do rozwoju osobistego, jak i poszerzania świadomości wolontariuszy, dzięki której możliwe jest zachowanie równowagi pomiędzy wspieraniem innych, a dbaniem o własne potrzeby i granice.

Jeśli:

  • pracujesz jako wolontariusz z osobami w trudnej sytuacji (zdrowotnej, życiowej, związanej z niepełnosprawnością czy przewlekłą chorobą danej osoby);
  • chcesz zdobywać nową wiedzę i kompetencje, dalej się rozwijać; 
  • chcesz być częścią środowiska wolontariuszy pomocowych;
  • szukasz wsparcia w trudnych chwilach.

Zapraszamy Cię do skorzystania z naszej bezpłatnej oferty! W ofercie znajdują się specjalistyczne szkolenia, wydarzenia sieciujące, a także superwizje.

Obecnie trwają przygotowania do zaprezentowania harmonogramu oferty dla wolontariuszy w 2021 r. Pierwsze terminy ogłosimy w drugiej połowie lutego.
Bieżące informacje o szkoleniach znajdziesz w zakładce "Wydarzenia i szkolenia".


W 2020 r. zrealizowaliśmy łącznie 14 szkoleń i superwizji dla wolontariuszy oraz 3 spotkania sieciujące, z których łącznie skorzystało prawie 150 osób!


Zobacz także ofertę szkoleń dla wolontariuszy w ramach miejskiego systemu szkoleń wolontariuszy.

"Ochotnicy warszawscy" to także oferta wspracia dla organizatorów wolontariatu.