Formularz zgłoszeniowy - spotkania badawcze

Uzupełnij pole!
Uzupełnij pole!
Uzupełnij pole!
Uzupełnij pole!
Uzupełnij pole!
Uzupełnij pole!
Uzupełnij pole!
Uzupełnij pole!
Uzupełnij pole!
Uzupełnij pole!
Uzupełnij pole!
Uzupełnij pole!
Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale jej nieudzielenie uniemożliwi rejestrację w formularzu i udział w badaniu.
Przetwarzanie danych osobowych
Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią prosimy o niezwłoczne, zaraz po wypełnieniu formularza, przesłanie na adres ochotnicy@um.warszawa.pl skanu lub zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, zgody udzielonej przez rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka ujętych w zgłoszeniu.

Jeżeli masz już podpisaną zgodę, to możesz załączyć ją od razu poniżej.
Nieprawidłowe dane