Stowarzyszenie Twoje Miejsce

Stowarzyszenie Twoje Miejsce

Adres organizatora

Małej Łąki 5/10
02-793 Warszawa
Polska

O organizacji

Prowadzenie działalności edukacyjnej, poradniczej, terapeutycznej i profilaktycznej, upowszechniania kultury fizycznej sprzyjające rozwojowi kompetencji osobistych i realizacji własnego potencjału, w szczególności na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych zwiększające ich aktywność, integrację społeczną i zawodową. Pomoc osobom potrzebującym wsparcia emocjonalnego, społecznego bądź innego wynikającego z ich bieżących potrzeb i sytuacji życiowej.

E-mail

stowarzyszenie@twojemiejsce.org.pl

Telefon

790656155
Wyślij rekomendację dla tego organizatora