Dołącz teraz
Pozostało na zgłoszenie: 60 dni
Ofertę wybrało: 338 osób

Miejsce wykonywania zadań:

Aleja Wilanowska 257
02-730 Warszawa
Mokotów

Wolontariat na rzecz osób z chorobą Alzheimera i innymi zespołami otępiennymi

Centrum Alzheimera

Wolontariat na rzecz osób z chorobą Alzheimera i innymi zespołami otępiennymi

Opis projektu

Głównym celem realizacji projektu jest pomoc i wsparcie dla osób starszych, cierpiących na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne. W ramach projektu realizowany jest program Wolontariatu, którego celem nadrzędnym jest popularyzacja i upowszechnianie wiedzy na temat choroby oraz wsparcie Centrum Alzheimera w realizowanych działaniach na rzecz osób chorych.

Zadania

  • Wolontariat indywidualny - praca na rzecz jednego podopiecznego, animowanie czasu wolnego poprzez wspólną rozmowę, czytanie, słuchanie muzyki, towarzyszenie mu. Wolontariat związany z pracą w grupie, polegający na zaangażowaniu w organizację zajęć dla podopiecznych CA oraz w pracę grupy terapeutycznej. Wolontariat akcyjny, polegający na udziale w jednorazowych akcjach na rzecz placówki - okolicznościowych uroczystościach, festynach.

Ile czasu?

Czas działań uzależniony jest od możliwości Wolontariusza.

Minimalny wiek wolontariusza

18 lat

Dodatkowe wymagania

Zapraszamy osoby, które:
- są pełnoletnie,
- chętnie poświęcą Seniorom choć trochę swojego wolnego czasu,
- są przyjaźnie nastawione do osób starszych,
- nie boją się wyzwań,
- są odpowiedzialne i uczciwe,
- posiadają wysoką odporność na stres,
- potrafią współpracować w zespole.

Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza

W zamian za pomoc zapewniamy:
- porozumienie o współpracy,
- uzyskanie zaświadczenia o odbytym stażu i rekomendację,
- specjalistyczne, bezpłatne szkolenia z zakresu pracy z osobami chorymi na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne,
- spotkania superwizyjne,
- udział w organizowanych przez nas wydarzeniach,
- rozwój zainteresowań i umiejętności,
- moc satysfakcji.

CHCESZ ZROBIĆ COŚ DOBREGO DLA INNYCH ?
ZAPRASZAMY