Dołącz teraz
Pozostało na zgłoszenie: 15 dni
Ofertę wybrało: 119 osób

Miejsce wykonywania zadań:

Przybyszewskiego 80/82 225689192
01-824 Warszawa
Bielany

Pomoc dzieciom i młodzieży w nauce

Ośrodek pomocy Społecznej Dz.Bielany m.st.Warszawy

Pomoc dzieciom i młodzieży w nauce

Opis projektu

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej , ukierunkowane są na umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Klientami OPS są osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji z wielu powodów. Zróżnicowanie problemów powoduje konieczność podejmowania wielokierunkowych działań. Poza pomocą materialną, usługową, rzeczową czy w formie pracy socjalnej, uzasadnione jest wdrażanie idei wzajemnej pomocy i wsparcia w różnych sferach życia. Dlatego rozwijanie idei wolontariatu uważamy za istotne uzupełnienie. Program wolontariat w OPS Bielany jest realizowany od 2000 roku.OPS kieruje swoje działania wolontarystyczne do wielu grup klientów. Jednym z celów realizowanych przez OPS jest wspieranie dzieci z rodzin najuboższych i dysfunkcyjnych poprzez wyrównywanie ich szans edukacyjnych oraz zwiększenie dostępności do usług socjalnych.

Zadania

  • Pomoc w nauce z wybranych przedmiotów, motywanie do nauki i wyrownywania braków edukacyjnych

Ile czasu?

Minimum 1 razy w tygodniu przez 1 godzinę lub dłuzej .Dni i godziny elastyczne dostosowane do możliwości wolontariusza

Minimalny wiek wolontariusza

15 lat

Dodatkowe wymagania

Umiejętność przekazania wiedzy, cierpliwość, samodzielność, kreatywność mile widziana

Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza

- Porozumienia,
- zaświadczenie o odbyciu wolontariatu ,
- wsparcie merytoryczne i opieka koordynatora wolontariatu.
- Spotkania integracyjne, szkolenia, wyjścia do teatru