Dołącz teraz
Pozostało na zgłoszenie: 137 dni
Ofertę wybrało: 22 osoby

Miejsce wykonywania zadań:

dzielnica Wola, siedziba MOO PCK ul. Szańcowa 25
01-458 Warszawa
Wola


Czy organizator akceptuje zgłoszenia od grup (np. wolontariat pracowniczy/szkolny):

Nie

WOLA I PCK SENIOROM 2024

Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

WOLA I PCK SENIOROM 2024

Opis projektu

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia wolontariuszom w zaspokojeniu potrzeb życiowych wolskich Seniorów oraz podniesienie jakości ich życia w różnych wymiarach. Projekt ma na celu poprawę codziennego funkcjonowania osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych.

Zadania

  • Zadania wolontariusza to zapewnienie pomocy między innymi w:
  • robieniu zakupów,
  • załatwieniu spraw urzędowych,
  • wykupieniu lekarstw

Ile czasu?

W zależności od wykonywanego zadania

Minimalny wiek wolontariusza

16 lat

Dodatkowe wymagania

Chęć niesienia pomocy starszym
Zaangażowanie i pozytywne nastawienie

Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza

*Porozumienie wolontariackie
* Ubezpieczenie NNW
*Zaświadczenie o przebytym wolontariacie
*Szkolenie wstępne
*Szkolenie z pierwszej pomocy
*Wsparcie merytoryczne