Dołącz teraz
Pozostało na zgłoszenie: 161 dni
Ofertę wybrało: 5 osób

Miejsce wykonywania zadań:

Syreny 26
01-150 Warszawa
Wola


Czy organizator akceptuje zgłoszenia od grup (np. wolontariat pracowniczy/szkolny):

Tak

CYFROWY SENIOR W "SYRENIE"

Dom Pomocy Społecznej "Syrena"

CYFROWY SENIOR W "SYRENIE"

Opis projektu

CYFROWY SENIOR W "SYRENIE" to projekt skierowany dla wolontariuszy chcących pomagać seniorom w przełamywaniu barier technologicznych. W ramach projektu wolontariusze uczą seniorów jak w sprawny sposób korzystać z różnych możliwości: tabletu, smartfona, komputera.

Zadania

  • Dyżur w naszej sali komputerowej polegający jak w opisie wyżej na pomocy seniorom w obsłudze tabletu, smartfona komputera

Ile czasu?

Od poniedziałku do piątku godziny 10.00 -12.00, 14.00 -15.30 - (dzień i godziny do wyboru po ustaleniach z koordynatorem

Minimalny wiek wolontariusza

18 lat

Dodatkowe wymagania

Informatyka, empatia do osób starszych, chęć niesienia pomocy osobom starszym.

Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza

Porozumienie o współpracy. Zaświadczenie o wykonywanych działaniach nieodpłatnych na rzecz Mieszkańców naszej placówki. Szkolenia, integracja, seanse relaksacyjne w Grocie Solnej, ubezpieczenie NNW wg regulaminu wolontariatu.