Dołącz teraz
Pozostało na zgłoszenie: 10 dni
Ofertę wybrało: 110 osób

Miejsce wykonywania zadań:

Al. Zjednoczenia 34
01-830 Warszawa
Bielany


Czy organizator akceptuje zgłoszenia od grup (np. wolontariat pracowniczy/szkolny):

Nie

Program wolontariacki SZTUKA POMAGANIA

Towarzystwo Nasz Dom

Program wolontariacki  SZTUKA POMAGANIA

Opis projektu

Szukamy Wolontariuszy do wsparcia dzieci przebywających w warszawskich rodzinach zastępczych.
Wolontariat realizowany przez nasz Ośrodek polega na spędzaniu czasu wolnego z dzieckiem, zabawie, pomocy w opiece nad małymi dziećmi, pomocy dzieciom „szkolnym” w nauce.
Dzieci przebywające w opiece zastępczej, niejednokrotnie mają za sobą trudne doświadczenia, dlatego osoba, która podejmuje się wolontariatu powinna cechować się odpowiedzialnością, wyrozumiałością, budującą postawą wobec trudności i słabych stron dziecka. Wolontariuszem może być tylko osoba pełnoletnia.

Na spotkania z dzieckiem należy przeznaczyć ok. 1,5 - 2 godziny tygodniowo.
Częścią wolontariatu są warsztaty edukacyjno-superwizyjne (1 raz w miesiącu we czwartek, w godz. 17.00-20.00). Warsztaty wyposażają Wolontariusza w niezbędną wiedzę dot. potrzeb, emocji, zachowań dziecka; superwizja podnosi kompetencje społeczne.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt; tel.: 531 018 155; e-mail: port@naszdom.org.pl

Zadania

  • Organizowanie dziecku czasu wolnego (gry, zabawy itp.)
  • Wsparcie w rozwijaniu zainteresowań

Ile czasu?

1,5 - 2 godziny w tygodniu.

Minimalny wiek wolontariusza

18 lat

Dodatkowe wymagania

Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza

Indywidualne wsparcie superwizyjne specjalisty Ośrodka PORT;
Umowę o współpracy w ramach wolontariatu;
Ubezpieczenie OC i NNW.