Dołącz teraz
Pozostało na zgłoszenie: 10 dni
Ofertę wybrało: 18 osób

Miejsce wykonywania zadań:

Porajów 14
03-188 Warszawa
Białołęka


Czy organizator akceptuje zgłoszenia od grup (np. wolontariat pracowniczy/szkolny):

Tak

Poszukuję korpetytorów różne poziomy nauki i różne przedmioty

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołeka

Poszukuję korpetytorów różne poziomy nauki i różne przedmioty

Opis projektu

Projekt edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży, a jego głównym celem jest umożliwienie dzieciom doświadczenia własnego sukcesu, pomoc w nauce i rozwijanie samodzielności.
Poszukujemy korepetytorów z różnych przedmiotów na różnym poziomie kształcenia również dla dzieci z zagranicy.

Zadania

  • Udzielanie korepetycji jednemu podopiecznemu z wybranego przedmiotu
  • - Towarzyszenie uczniowi i wspieranie go w rozwoju

Ile czasu?

Dopasowujemy do możliwości wolontariusza i zapotrzebowania ucznia. Każdy z wolontariuszy pracuje z jednym podopiecznym

Minimalny wiek wolontariusza

16 lat

Dodatkowe wymagania

Otwartość na ludzi, odpowiedzialność, chęć do pracy z dziećmi i młodzieżą, wiedza pozwalająca na pomoc w zakresie min. jednego z przedmiotów szkolnych na poziomie szkoły podstawowej i szkoły średniej (również przygotowanie do matury). Korepetycje mogą być w trybie zdalny jak również odbywać się w domu ucznia.

Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza

- umowę wolontariacką (wystawienie zaświadczenia)
- udział w szkoleniach
- rozwój umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych
- możliwość udziału w szkoleniach, superwizjach, spotkaniach integracyjnych, konsultacjach z pracownikiem socjalnym, psychologiem
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW