Dołącz teraz
Pozostało na zgłoszenie: 68 dni
Ofertę wybrało: 44 osoby

Miejsce wykonywania zadań:

Dzielnica Wola, siedziba MOO PCK, ul. Szańcowa 25
01-458 Warszawa
Wola


Czy organizator akceptuje zgłoszenia od grup (np. wolontariat pracowniczy/szkolny):

Tak

Wolontariusze dla Seniorów na Woli

Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Wolontariusze dla Seniorów na Woli

Opis projektu

Głównym celem projektu jest zapewnienie wsparcia wolontariuszom w zaspokojeniu potrzeb życiowych wolskich Seniorów oraz podniesienie jakości ich życia w różnych wymiarach. Projekt ma na celu poprawę codziennego funkcjonowania osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych.

Zadania

  • Zadania wolontariusza to zapewnienie pomocy między innymi w:
  • robieniu codziennych zakupów,
  • dojechaniu do lekarza,
  • załatwieniu spraw urzędowych,
  • wykonywaniu drobnych napraw domowych,
  • wyprowadzeniu "pupila",
  • umileniu wolnego czasu poprzez wspólne spacery , czytanie książek,
  • obsłudze komputera,
  • towarzyszenie w wyjściach do kina czy teatru,
  • spotkaniach z innymi ludźmi itp.

Ile czasu?

W zależności od wykonywanego zadania

Minimalny wiek wolontariusza

16 lat

Dodatkowe wymagania

 Chęć niesienia pomocy starszym
 Zaangażowanie i pozytywne nastawienie

Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza

*Porozumienie wolontariackie
* Ubezpieczenie NNW
*Zaświadczenie o przebytym wolontariacie
*Szkolenie wstępne
*Szkolenia motywujące
*Superwizje
*Rozmowy z psychologiem
*Wsparcie merytoryczne
*Spotkania integracyjne
*Szkolenie z zakresu psychologicznych aspektów starzenia się i ich wpływu na kontakt z osobą