Dołącz teraz
Pozostało na zgłoszenie: 5 dni
Ofertę wybrało: 40451 osób

Miejsce wykonywania zadań:

6 Sierpnia 1/5
02-843 Warszawa
Ursynów


Czy organizator akceptuje zgłoszenia od grup (np. wolontariat pracowniczy/szkolny):

Nie

Wolontariat dla uchodźców z Ukrainy - Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Urząd m.st. Warszawy

Wolontariat dla uchodźców z Ukrainy - Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Opis projektu

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej zaprasza wolontariuszy – osoby, chcące wesprzeć świadczoną przez Ośrodek pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy

Organizatorem wolontariatu jest Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zadania

  • Bezpośrednie wsparcie uchodźców w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej
  • Tłumaczenia – zadania tłumaczeniowe w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Ile czasu?

W zależności od zaangażowania wolontariusza koordynator wolontariatu ustali szczegółowy harmonogram.

Minimalny wiek wolontariusza

18 lat

Dodatkowe wymagania

• Język polski w stopniu umożliwiającym komunikację
• Znajomość języka ukraińskiego, rosyjskiego lub angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację (mile widziana)
• Otwartość, cierpliwość i empatyczne podejście do realizowanych zadań

Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza

• Porozumienie wolontariackie
• Zaświadczenie o odbytym wolontariacie