Dołącz teraz
Pozostało na zgłoszenie: 26 dni
Ofertę wybrało: 683 osoby

Miejsce wykonywania zadań:

Św. Wincentego 92
03-291 Warszawa
Targówek


Czy organizator akceptuje zgłoszenia od grup (np. wolontariat pracowniczy/szkolny):

Nie

Ośrodek Hipoterapii szuka wolontariuszy

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, Koniku!"

Ośrodek Hipoterapii szuka wolontariuszy

Opis projektu

1. „KONNO KU SAMODZIELNOŚCI” projekt mający na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – prowadzenie rehabilitacji w placówce. Realizowany w okresie od 1 stycznia 2020 r do 31 marca 2023 roku w ramach konkursu 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” z dnia 09-09-2019 r. Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
na podstawie umowy nr ZZB/000577/BF/D z dn. 20.12.2019 r.

2. Zajęcia odpłatne - zajęcia hipoterapii dla dzieci, które z powodu braku miejsc nie dostały się do projektów darmowych oraz dzieci bez orzeczeń o niepełnosprawności, którym te miejsca nie przysługują. Zajęcia prowadzone są w ten sam sposób. Uzyskiwane z nich pieniądze idą na utrzymanie koni.

Zadania

  • czyszczenie koni
  • prowadzenie koni podczas zajęć hipoterapii
  • sprzątanie terenu ośrodka

Ile czasu?

od 1 do 6 godzin raz w tygodniu w zależności od możliwości wolontariusza

Minimalny wiek wolontariusza

13 lat

Dodatkowe wymagania

Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza

Podpisujemy umowy wolontariackie na podstawie których obowiązuje ubezpieczenie grupowe od nieszczęśliwych wypadków. Wystawiamy zaświadczenia o odbytym wolontariacie.