Dołącz teraz
Pozostało na zgłoszenie: 2 dni
Ofertę wybrało: 271 osób

Miejsce wykonywania zadań:

Przybyszewskiego 80/82
01-824 Warszawa
Bielany


Czy organizator akceptuje zgłoszenia od grup (np. wolontariat pracowniczy/szkolny):

Nie

Indywidualna pomoc dzieciom w nauce fizyki,matematyki.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dz.Bielany m.st.Warszawy

Indywidualna pomoc dzieciom w nauce fizyki,matematyki.

Opis projektu

Zapraszamy do udziału w wolontariacie w OPS Bielany. Jednym z celów naszego OPS-u jest wspieranie dzieci z rodzin najuboższych i dysfunkcyjnych, poprzez wyrównywanie ich szans edukacyjnych. Od wielu lat wolontariusze indywidualnie wspierają uczniów z rodzin objętych pomocą OPS. Pomoc dzieciom i młodzieży w nauce, to jedno z naszych priorytetowych działań wolontarystycznych. Odbiorcami pomocy wolontariuszy są dzieci, które z różnych powodów mają trudności w nauce. Pomoc wolontariusza niekiedy jest jedyną dodatkowa formą pomocy edukacyjnej. Lata doświadczeń pokazały nam, że pomoc może przynieść wiele korzyści i sukcesów edukacyjnych uczniowi,a wolontariuszowi może przynieść wiele satysfakcji.
Jeśli, chcesz podzielić się wiedzą, zrobić coś dobrego dla innych , dołącz do zespołu wolontariuszy OPS Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Zadania

  • Indywidualna pomoc dzieciom w nauce fizyki, matematyki.,, .

Ile czasu?

1 lub 2 razy w tygodniu od 1 do 1,5 godz , dni i godziny elastyczne w siedzibie OPS,.

Minimalny wiek wolontariusza

16 lat

Dodatkowe wymagania

Umiejętność przekazywania wiedzy , dobry kontakt z dziećmi, mlodzieżą,

Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza

Podpisujemy porozumienia,wydajemy zaświadczenie, wsparcie merytoryczne, spotkania integrujące , grupa wsparcia dla wolontariuszy, ubezpieczenie NW