Dołącz teraz
Pozostało na zgłoszenie: 61 dni
Ofertę wybrało: 857 osób

Miejsce wykonywania zadań:

Łazienkowska 3
00-449 Warszawa
Śródmieście

Wolontariat w Punkcie Szczepień Powszechnych - Stadion Legii

Warszawa Szczepi

Wolontariat w Punkcie Szczepień Powszechnych - Stadion Legii

Opis projektu

Miasto Stołeczne Warszawa uruchamia Punkty Szczepień Powszechnych. W każdym z nich jednocześnie szczepionych będzie wiele osób, w związku z tym niezbędne jest wsparcie organizacyjne i informacyjne wolontariuszy.

Punkt na Stadionie Legii jest zlokalizowany na terenie stadionu przy ul. Łazienkowskiej. Organizatorem wolontariatu w punkcie jest Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy im. prof. Andrzeja Tymowskiego.

Poszukujemy osób chcących zaangażować się w organizacje punktów szczepień.

Zadania

  • Wsparcie organizacyjne Punktów Szczepień Powszechnych w sprawnej obsłudze osób
  • Udzielanie informacji osobom zgłaszającym się do punktu
  • Wsparcie organizacji kolejki do rejestracji i szczepień
  • Kierowanie osób do odpowiednich stanowisk i gabinetów wewnątrz punktu
  • Pomoc przy wypełnianiu formularzy

Ile czasu?

Dowolna liczba godzin.

Punkt Szczepień Powszechnych na Stadionie Legii działa 7 dni w tygodniu od godz. 8:00 do 19:00.

Minimalny wiek wolontariusza

16 lat

Dodatkowe wymagania

Dobry stan zdrowia

Gotowość do bycia zaszczepionym (wolontariusze będą szczepieni)

Gotowość do przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego

Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza

Porozumienie wolontariackie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej właściwym terytorialnie dla dzielnicy, w której znajduje się Punkt Szczepień Powszechnych.

Ubezpieczenie wolontariusza

Środki ochrony osobistej

Zaświadczenie o odbytym wolontariacie wraz z ilością przepracowanych godzin.

Koszulkę identyfikacyjną wolontariusza Punktu Szczepień Powszechnych.