Dołącz teraz
Pozostało na zgłoszenie: 94 dni
Ofertę wybrało: 38 osób

Miejsce wykonywania zadań:

Noakowskiego 10/19
00-666 Warszawa
Śródmieście

Oferta Wolontariatu przy projekcie #znamprawo

Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22

Oferta Wolontariatu przy projekcie #znamprawo

Opis projektu

Zadaniem wolontariuszy będzie wsparcie Towarzystwa w opracowywaniu edukacyjnych materiałów prawnych (artykuły, infografiki, wideo), przygotowaniu zadań sprawdzających wiedzę, nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez uczestników, ocena ich prac (zgodnie z otrzymanymi wytycznymi), research i przygotowywanie gali finałowej.
Projekt trwa od do końca czerwca 2021 r. Termin odbycia wolontariatu ustalany będzie indywidualnie (nabór wolontariuszy ma charakter ciągły), a jego wymiar i zakres dopasowany do potrzeb zainteresowanych. Praktyki będą wykonywane w ścisłej współpracy z członkami Paragrafu 22, w sposób zdalny (on-line) lub w siedzibie Towarzystwa (centrum Warszawy, okolice Placu Politechniki).

Zadania

  • wsparcie w opracowywaniu materiału dydaktycznego
  • przygotowanie zadań sprawdzających wiedzę
  • nadzór nad uczestnikami
  • reaserch
  • ocena praw uczestników

Ile czasu?

Praca zdalna, tryb zadaniowy

Minimalny wiek wolontariusza

18 lat

Dodatkowe wymagania

Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza

Oferujemy:
§ pracę w młodym i ambitnym zespole osób łączących pasję z doświadczeniem,
§ uzyskanie zaświadczenia o odbyciu obowiązkowych praktyk studenckich (przy spełnieniu kryteriów danej uczelni),
§ możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w ramach współpracy z adwokatami, pracownikami wymiaru sprawiedliwości, ekspertami z zakresu nauk prawnych i pokrewnych,
§ zdobycie praktycznej wiedzy z różnych dziedzin prawa,
§ możliwość samodzielnej pracy merytorycznej przy jednoczesnym wsparciu profesjonalistów zajmujących się konkretnymi dziedzinami prawa,
§ możliwość dostosowania zainteresowań do działu, w ramach którego będą przydzielane zadania,
§ możliwość bezpłatnego udziału w projektach oraz szkoleniach realizowanych przez Paragraf 22,
§ z wolontariuszem podpiszemy umowę.