Dołącz teraz
Pozostało na zgłoszenie: 156 dni
Ofertę wybrało: 186 osób

Miejsce wykonywania zadań:

Rozłogi 10
01-310 Warszawa
Bemowo

Pomoc w nauce dla dzieci i młodzieży z wybranych przedmiotów (matematyka, j. angielski, j. niemiecki, fizyka, chemia)

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Pomoc w nauce dla dzieci i młodzieży z wybranych przedmiotów (matematyka, j. angielski, j. niemiecki, fizyka, chemia)

Opis projektu

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, ukierunkowane są na umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości.
Klientami OPS są osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji z wielu powodów. Zróżnicowanie problemów powoduje konieczność podejmowania wielokierunkowych działań. Poza pomocą materialną, usługową, rzeczową czy w formie pracy socjalnej, uzasadnione jest wdrażanie idei wzajemnej pomocy i wsparcia w różnych sferach życia. Dlatego rozwijanie idei wolontariatu uważamy za istotne uzupełnienie naszych działań. Program wolontariatu w OPS Bemowo jest realizowany kilkunastu lat. OPS kieruje swoje działania wolontarystyczne do wielu grup klientów. Jednym z celów realizowanych przez OPS jest wspieranie dzieci z rodzin najuboższych i dysfunkcyjnych poprzez wyrównywanie ich szans edukacyjnych.

Zadania

  • Pomoc w nauce z wybranych przedmiotów (matematyka, j. angielski, j. niemiecki, fizyka, chemia), motywowanie do nauki i wyrównywanie braków edukacyjnych.

Ile czasu?

Minimum 1 raz w tygodniu przez 1 godzinę lub dłużej. Dni i godziny elastyczne dostosowane do możliwości wolontariusza.

Minimalny wiek wolontariusza

18 lat

Dodatkowe wymagania

Umiejętność przekazania wiedzy, cierpliwość, samodzielność, kreatywność mile widziana.

Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza

- porozumienia wolontariackie,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- zaświadczenie o odbyciu wolontariatu,
- wsparcie merytoryczne i opieka koordynatora wolontariatu,
- spotkania integracyjne.