Dołącz teraz
Pozostało na zgłoszenie: 11 h
Ofertę wybrało: 551 osób

Miejsce wykonywania zadań:

Rozłogi 10
01-310 Warszawa
Bemowo


Czy organizator akceptuje zgłoszenia od grup (np. wolontariat pracowniczy/szkolny):

Nie

Pomoc w nauce dla dzieci i młodzieży z wybranych przedmiotów (matematyka, j. angielski, j. niemiecki, fizyka, chemia)

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Pomoc w nauce dla dzieci i młodzieży z wybranych przedmiotów (matematyka, j. angielski, j. niemiecki, fizyka, chemia)

Opis projektu

Pomoc dzieciom i młodzieży w nauce to nie tylko same przekazywanie wiedzy z wybranego przedmiotu. Chcemy aby wolontariusz mógł nawiązać relację z swoim podopiecznym motywował i towarzyszył mu w podjęciu próby spojrzenia na edukację jako środek do osiągania celów w przyszłości
Pomoc w odrabianiu lekcji powinna być dostosowana do potrzeb ucznia. Czasami początkowo jest to wspólne spędzanie czasu i oswajanie dziecka z nauką. Wspólny spacer, gra planszowa itp.
Są trzy formy świadczenia wolontariatu:
- forma zdalna - mając na uwadze różne potrzeby i możliwości wolontariuszy, a także rodzin korzystających z pomocy istnieje możliwość nauczani online.
- nauka w miejscu zamieszkania ucznia,
- nauka w Miejscu Odrabiania Lekcji "TO TU" w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zadania

  • Pomoc w nauce z wybranych przedmiotów (matematyka, j. angielski, j. niemiecki, fizyka, chemia), motywowanie do nauki i wyrównywanie braków edukacyjnych.
  • pomoc dzieciom obcokrajowcom w języku polskim i innych przedmiotach.

Ile czasu?

Minimum 1 raz w tygodniu przez 1 godziny lub dłużej. Dni i godziny elastyczne dostosowane do możliwości wolontariusza.

Minimalny wiek wolontariusza

16 lat

Dodatkowe wymagania

Umiejętność przekazania wiedzy, cierpliwość, samodzielność, łatwość w nawiązywaniu kontaktu.

Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza

- porozumienia wolontariackie,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- zaświadczenie o odbyciu wolontariatu,
- wsparcie merytoryczne i opieka koordynatora wolontariatu,
- spotkania integracyjne.
- bilety do kina na wspólne wyjście z uczniem (za zgodą rodzica)