Dołącz teraz
Pozostało na zgłoszenie: 276 dni
Ofertę wybrało: 427 osób

Miejsce wykonywania zadań:

Skaryszewska 3
03-802 Warszawa - wszystkie dzielnice
Praga-Północ


Czy organizator akceptuje zgłoszenia od grup (np. wolontariat pracowniczy/szkolny):

Nie

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” poszukuje WOLONTARIUSZY

Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” poszukuje WOLONTARIUSZY

Opis projektu

Głównym celem realizacji programu ,,Wolontariat Warszawskich Usług Społecznych” jest mobilizowanie/wzmacnianie aktywności, rozwój zainteresowań osób z niepełnosprawnościami oraz osób, które z racji wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają wsparcia innych osób z terenu m.st. Warszawy, przy jednoczesnym tworzeniu wolontariuszom przestrzeni do rozwoju własnych zainteresowań. Ponadto celem programu jest wspieranie przez wolontariuszy działań realizowanych w ramach programu „Asystent osoby z niepełnosprawnością” (dalej program AON) na terenie Warszawy na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz „Standardów usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy”- działań na rzecz osób potrzebujących takiego wsparcia. Pomoc ta ma na celu podniesienie lub utrzymanie dotychczasowej jakości życia odbiorców usług oraz dążenie do ich aktywizacji, integracji z otoczeniem
i społecznością.

Zadania

 • rozwój zainteresowań odbiorcy,
 • korzystanie z obiektów sportowych,
 • poznawanie topografii aglomeracji miejskiej,
 • udział w imprezach plenerowych,
 • organizacja wycieczek pieszych i rowerowych np. maraton po muzeach (zgodnie z zainteresowaniem osoby z niepełnosprawnością i wolontariusza),
 • wyjścia do kina, teatru, muzeum na wystawę, koncert itp.,
 • czytanie książek i prasy i ich wymiana w bibliotece,
 • udzielenie wsparcia przy obsłudze komputera,
 • zakupy,
 • pomoc w porządkach domowych,
 • towarzyszenie podczas spacerów,
 • wspieranie aktywności w domu (pomoc w wykonywaniu telefonów – przychodnia, urząd itp.),
 • pomoc w opiece nad zwierzętami domowymi,
 • towarzyszenie i wsparcie przy przygotowaniu posiłków.

Ile czasu?

Minimum raz w tygodniu - sobota lub niedziela - dwie lub trzy godziny.

Minimalny wiek wolontariusza

18 lat

Dodatkowe wymagania

• pełnoletnich
• które mają pasje, zainteresowania
• kreatywnych, ciekawych świata
• komunikatywnych i otwartych na innych ludzi
• rozumiejących sytuację osób z niepełnosprawnością i innych zależnych
• terminowych, słownych

Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza

• porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych,
• profesjonalne szkolenia i warsztaty,
• możliwość uczestniczenia w warsztatach psychologicznych,
• zdobycie wiedzy merytorycznej, dotyczącej specyfiki pracy z osobami z niepełnosprawnością,
• zaświadczenie o odbytym wolontariacie,
• ubezpieczenie NNW