Dołącz teraz
Pozostało na zgłoszenie: 642 dni
Ofertę wybrało: 480 osób

Miejsce wykonywania zadań:

Kijowska 11
03-743 Warszawa
Praga-Północ


Czy organizator akceptuje zgłoszenia od grup (np. wolontariat pracowniczy/szkolny):

Nie

Wolontariat w Ośrodku Integracji Społecznej - Kijowska

Stowarzyszenie Terapeutów - Ośrodek Integracji Społecznej

Wolontariat w Ośrodku Integracji Społecznej - Kijowska

Opis projektu

Ośrodek Integracji Społecznej to placówka terapeutyczna dziennego pobytu dla dorosłych osób w spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwoju. Oferujemy m.in.: zajęcia psychoedukacyjne; trening gospodarczy; warsztaty kulinarne; zajęcia w środowisku otwartym; terapię indywidualną; arteterapię i choreoterapię; trening umiejętności społecznych.

Oczekujemy dyspozycyjności minimum raz w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16. Wybrany dzień może być ustalany na bieżąco.

Podczas zajęć w Ośrodku uczestnicy:
· Kształtują tożsamość osoby dorosłej
· Zwiększają zakres doświadczeń społecznych i komunikacyjnych
· Poszerzają wiedzę o sobie i otaczającym świecie
· Uczą się rozwiązywania sytuacji problemowych
· Próbują swoich sił w pracy zadaniowej
· Uczą się samodzielności
· Tworzą między sobą relacje i przyjaźń

Zadania

  • Wspieranie podopiecznych Ośrodka w realizowaniu planu dnia i towarzyszenie im podczas zajęć.
  • Zrealizowanie minimum 150h pracy z uczestnikami (w standardzie proponujemy 300h)
  • Samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla uczestników
  • Prowadzenie dokumentacji wolontariusza
  • Napisanie dokumentacji klinicznej wybranego uczestnika

Ile czasu?

Szukamy chętnych do rozpoczęcia wolontariatu długoterminowego, odbywającego się przynajmniej raz w tygodniu, od 9 do 16.

Minimalny wiek wolontariusza

18 lat

Dodatkowe wymagania

Chętnie zapraszamy studentów i absolwentów psychologii, pedagogiki specjalnej lub innych pokrewnych kierunków. Nie jest to jednak warunek konieczny, mile widziany jest każdy, kto ma w sobie gotowość i chęć do nawiązania współpracy.

Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza

· porozumienie, ubezpieczenie NNW, zaświadczenie o odbyciu
wolontariatu,
· doświadczenie unikalnego kontaktu z osobą w spektrum autyzmu,
· poszerzenie wiedzy na temat zaburzeń w spektrum autyzmu,
· nabycia wiedzy i praktycznych umiejętności związanych ze współpracą
z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
· możliwość uczestniczenia w szkoleniu dotyczącym pracy
z osobami ze spektrum autyzmu,
· doświadczenia pracy indywidualnej i grupowej z dorosłymi
osobami ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwoju,
· współpracę w zespole terapeutycznym,
· zapewniamy także codzienne odprawy merytoryczne o charakterze superwizyjnym.