Podejmowane przez nas działania wynikają z celów określonych w projekcie "Ochotnicy warszawscy". W ramach projektu realizujemy m.in:

 • Wsparcie organizatorów wolontariatu lokalnego w dzielnicach Warszawy
 • Wsparcie rozwoju wolontariatu senioralnego
 • Wsparcie organizatorów wolontariatu szkolnego w Warszawie
 • Wsparcie wolontariatu w instytucjach m. st. Warszawy
 • Upowszechnianie wśród organizatorów wolontariatu standardów pracy z wolontariuszami oraz wdrażanie tych standardów w instytucjach miejskich
 • Projekty tzw. wolontariatu akcyjnego - związane z organizacją na terenie m.st. Warszawy wydarzeń o dużej skali - m.in imprez kulturalnych czy sportowych
 • Powierzanie realizacji zadań publicznych związanych z rozwojem wolontariatu organizacjom pozarządowym
 • Zbieranie informacji, tworzenie treści i udostępnianie ich w bazie wiedzy portalu
 • Tworzenie i rozwijanie aplikacji do zarządzania wolontariatem, z której korzystają jednostki m.st. Warszawy - www.wolontariat.um.warszawa.pl 
 • Działania w zakresie rozwoju wolontariatu pracowniczego w strukturach Urzędu Miasta i instytucjach miejskich.
 • Działania związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Warszawie