Warszawa się zmienia, nie tylko zewnętrznie. Swoje zaangażowanie coraz chętniej oferują mieszkańcy a aktywność obywatelska ma dziś wiele form twórczej realizacji. Budżet partycypacyjny, konsultacje społeczne, inicjatywy lokalne, ruchy sąsiedzkie to przejawy tego samego trendu – czynnego uczestnictwa mieszkańców w życiu miasta. Wśród tych form ważne miejsce ma też wolontariat. 

Impulsem dla rozwoju wolontariatu w Warszawie były mistrzostwa UEFA EURO 2012TM. Blisko 900 wolontariuszy wspierało kibiców, gości i mieszkańców w trakcie jednej z największych imprez sportowych odbywających się na świecie. Wiele organizacji i instytucji dostrzegło potencjał wolontariatu i rozpoczęło działalność w tym obszarze. Urząd miasta stołecznego Warszawy, który współrealizował projekt "Wolontariat miast gospodarzy UEFA EURO 2012TM" zdecydował, iż podejmie działania nakierowane na systemowe wsparcie rozwoju wolontariatu w mieście. Tak narodziła się idea "Ochotników warszawskich" - projektu skupiającego wszystkie działania tego rodzaju.

Projekt "Ochotnicy warszawscy" powstawał przy udziale Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, instytucji miejskich działających m.in. w obszarach kultury, pomocy społecznej i sportu, oraz organizacji pozarządowych, wspierających rozwój wolontariatu. Pracując nad jego kształtem opieraliśmy się na potrzebach mieszkańców i miasta. Naszą inspiracją były także programy realizowane w innych miastach, a przede wszystkim zmiany, które dzięki tym inicjatywom zaszły w Nowym Jorku, Londynie, Barcelonie czy Los Angeles.

W latach 2014-2015 ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i m.st. Warszawy Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” stworzyła pierwotną wersję portalu www.ochotnicy.waw.pl, który obecnie jest prowadzony i rozwijany przez m.st. Warszawa. W tym czasie Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie jako główni partnerzy wspierali aktywnie rozwój projektu „Ochotnicy warszawscy”.

W ramach projektu podjęte zostały różnorodne działania, realizowane przez m.st. Warszawa oraz współpracujące organizacje pozarządowe. Równolegle, miasto angażowało wolontariuszy do kolejnych projektów, organizowanych przy okazji wydarzeń o dużej skali. Od 2012 r. Stolica była miejscem wielu takich przedsięwzięć, m.in.: Konferencji Narodów Zjednoczonych d.s. Zmian Klimatu, Finału Ligi Europy 2015, obchodów kolejnych rocznic Powstania Warszawskiego, czy warszawskich „Dni w Diecezjach” organizowanych w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży. Dzięki wsparciu ochotników - warszawskich wolontariuszy - Warszawa przy okazji każdego z tych wydarzeń była postrzegana jako miasto otwarte i przyjazne.

Obecnie projekt jest koordynowany i realizowany przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy w szerokim partnerstwie warszawskich organizacji pozarządowych, instytucji i jednostek miejskich.