W kalendarzu znajdziesz wydarzenia:

  • dla wolontariuszy [kolor zielony]
  • dla koordynatorów i organizatorów wolontariatu [kolor  żółty]
  • specjalne - np. festiwale, targi, finały konkursów [kolor granatowy]

Dowiedz się więcej o bezpłatnej ofercie szkoleń, warsztatów, spotkań i superwizji:

03-09-2020
Superwizja online dla koordynatorów wolontariatu placówek opiekuńczo-leczniczych

Superwizja online dla koordynatorów wolontariatu placówek opiekuńczo-leczniczych

Zapraszamy koordynatorów i koordynatorki wolontariuszy z obszaru opiekuńczo-leczniczego do udziału w darmowej superwizji. Podczas spotkania koordynatorzy będą mogli przyjrzeć się swoim doświadczeniom, poszukać odpowiedzi na pytania,...
22-08-2020 - 23-08-2020
Spotkanie dla seniorów zainteresowanych wolontariatem w domach dziecka - "Trening kreatywności"

Spotkanie dla seniorów zainteresowanych wolontariatem w domach dziecka - "Trening kreatywności"

W Warszawie jest kilkadziesiąt placówek opiekuńczo-wychowawczych, które są domem dla ponad 600 dzieci i młodzieży. Warto podarować im odrobinę swojego czasu i wspierać w drodze do samodzielności. Relacja dziecka z „babcią” czy...
08-08-2020
Spotkanie dla seniorów zainteresowanych wolontariatem w domach dziecka - "Trening radzenia sobie z agresją dzieci i młodzieży"

Spotkanie dla seniorów zainteresowanych wolontariatem w domach dziecka - "Trening radzenia sobie z agresją dzieci i młodzieży"

W Warszawie jest kilkadziesiąt placówek opiekuńczo-wychowawczych, które są domem dla ponad 600 dzieci i młodzieży. Warto podarować im odrobinę swojego czasu i wspierać w drodze do samodzielności. Relacja dziecka z „babcią” czy...
25-06-2020
Szkolenie online dla wolontariuszy: Trudne sytuacje i praca w stresie

Szkolenie online dla wolontariuszy: Trudne sytuacje i praca w stresie

Wolontariat przynosi wiele korzyści zarówno wolontariuszom, jak i organizacjom i instytucjom, które ochotnicy wspierają. Jak jednak radzić sobie z sytuacjami, które mogą być trudne lub stresujące? Jak zadbać o swoje granice...
23-06-2020
Szkolenie online dla wolontariuszy placówek opiekuńczo-leczniczych: Wzajemna współpraca w społeczności osób z problemami psychicznymi

Szkolenie online dla wolontariuszy placówek opiekuńczo-leczniczych: Wzajemna współpraca w społeczności osób z problemami psychicznymi

Praca ramię w ramię na rzecz społeczności - ważny element współpracy z osobami z problemami zdrowia psychicznego Warszawski Dom pod Fontanną to dzienna placówka samopomocowa o charakterze członkowskim, działająca zgodnie...