Szkolenie online dla wolontariuszy: Uważność i dbanie o siebie w pracy online

2020-05-06
Szkolenie online dla wolontariuszy: Uważność i dbanie o siebie w pracy online

Epidemia Covid-19 i jej następstwa zmusiły nas do pozostania w domach i przeniesienia naszych zadań, obowiązków i marzeń związanych z pracą do przestrzeni on-line. Każdy z nas czas transformacji z offline na online przeżywa na swój sposób. Podczas cyklu dwóch spotkań wspólnie zastanowimy się nad dobrymi praktykami związanymi z pracą on-line. Jak planować pracę dbając o zdrowie fizyczne i psychiczne? Jak dbać o codzienne rytuały i uważność na siebie?


Prowadzenie Magda Latuch - Animatorka społeczna, facylitatorka, trenerka. Na co dzień pracuje jako trenerka w Sieci Latających Animatorów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” towarzysząc grupom seniorów, jak       i grupom miedzypokoleniowym          w realizacji ich autorskich inicjatyw społeczno-kulturalnych. Jako facylitatorka na stałe współpracuje z międzynarodową organizacją Theodor Heouss Kolleg działającą na rzecz edukacji obywatelskiej i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Główne obszary jej działań to budowanie zaangażowania i przywództwo włączające.


Na szkolenie składają się dwa spotkania (w sumie 3 godziny szkoleniowe) w dniach 6 i 13 maja, godz. 16:00-17:30. 


Kontakt: 


W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z koordyntorkami: Anetą Birnbaum (aneta.birnbaum@szkola-liderow.pl) oraz Anną Warwas (anna.warwas@szkola-liderow.pl). 


Programy rozwojowe dla warszawskich wolontariuszy realizowane są przez Fundację Szkoła Liderów w ramach działania „Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Warszawie” i są częścią projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.